№ 2 (2013)

Зміст

Титул PDF
 
Зміст PDF
 

Статті

Потужність передавача в безпроводовій телекомунікаційній системі, необхідна для заданої помилки прийому сигналу PDF
А. І. Семенко, Г. О. Гринкевич
Вибір завадостійкого коду для систем управління PDF
Б. Ю. Жураковський, О. А. Хахлюк
Математична модель AQM-системи, скоректованої AQM-регулятором PDF
В. І. Гостєв, Н. І. Кунах, В. Д. Кротов, О. С. Артющик
Моделювання та дослідження якості послуг в радіомережах стандарту CDMA на основі алгоритму управління потужністю мобільних станцій PDF
М. М. Климаш, Ю. Я. Вакула
Підвищення живучості інфокомунікаційної мережі шляхом структурного резервування PDF
Н. О. Князєва, І. В. Грищенко
Метод фрагментації території, обслуговуваної мережею доступу PDF
Г. С. Гайворонська, А. А. Бондаренко
Оцінка ефективності адаптивної системи радіозв'язку при запізнюванні в розпізнаванні класу завад PDF
C. C. Родіонов
Оцінка структурної надійності мережі зв'язку на основі урахування її структурних характеристик PDF
О. Л. Нєнов
Оптимізація пропускної здатності інфокомунікаційної мережі з використанням методу непрямої оптимізації PDF
С. П. Касьян
Синхронний Еthernet, як середовище передачі синхронізації в мережах з комутацією пакетів PDF
Н. В. Федорова
Потенціал багатопозиційних систем радіобачення авіаційно-наземного базування зі змінною відносною просторовою конфігурацією PDF
В. А. Дружинін
Порівняльний аналіз інформаційних співвідношень при взаємодії сигналів в просторах з різними алгебраїчними властивостями PDF
А. О. Попов
Оцінювання обчислювальної складності протоколів шифрування без попереднього розподілу ключів на основі рекурентних послідовностей PDF
Ю. Є. Яремчук
Рекурентний метод визначення глибини завмирань багатопроменевих сигналів для захищених радіосистем PDF
В. Г. Сайко, Л. В. Дакова, А. П. Бондарчук
Експрес-аналіз часу реверберації приміщень з використанням цифрових технологій PDF
Г. М. Розорінов
Компоненти деформації осердя оптичного кабеля мереж доступу PDF
О. М. Скубак
Фотодіоди з бар'єром Шотткі на основі CdP2 PDF
В. О. Зуєв, Л. М. Гориня, Я. А. Кременецька
Сучасні тенденції розвитку джерел міліметрового і субміліметрового діапазонів для перспективних систем зв'язку PDF
Я. А. Кременецька
Математична модель дискретного нелінійного слідкуючого вимірювача частоти другого порядку PDF
А. Б. Петренко
Можливість виявлення прихованих взаємодій всередині вимірювальної системи при використанням факторного аналізу PDF
О. Л. Швейкин
Організація розподілених обчислювальних систем PDF
О. Ю. Коновалов
Використання Wireless MESH мереж для підвищення надійності системи керування у сучасних безпроводових технологіях PDF
Г. І. Гайдур