№ 1 (2013)

Зміст

Титул PDF
 
Зміст PDF
 

Статті

Модель дискретного канала PDF
В. Г. Кривуца, В. Л. Булгач, А. В. Дикарев, А. В. Пивнюк
Професійний відеомонтаж в інфокомунікаціях PDF
Г. Н. Розоринов
Дослідження ліній зв’язку кабельної телекомунікаційної мережі
В. Г. Абакумов, А. В. Волошин, К. О. Трапезон
Про моделювання мовного сигналу й навколишнього середовища при дослідженнях алгоритмів інструментальних систем акустичної експертизи PDF
А. Н. Продеус
Інваріанти груп відображень миттєвих значень випадкових сигналів у метричному просторі з властивостями L-групи PDF
А. А. Попов
Розробка алгоритму визначення оптимальних характеристик інформаційно-енергетичної ефективності сучасних безпроводових телекомунікаційних систем PDF
А. О. Макаренко
Програмний комплекс інформаційних кіосків. PDF
О. О. Ільїн
Об’єктно-орієнтована технологія проектування систем управління. PDF
Б. Ю. Жураковський, О. Г. Варфоломеєва, О. В. Гладких, О. А. Хахлюк
Спеціальні типи п'єзоелектричних актуаторів для оптичних комутаційних пристроїв PDF
О. В. Рябцов
Когнітивні технології та головні напрями розвитку ІКТ PDF
А. П. Бондарчук
Комбінований імпульсний стабілізатор напруги з астатизмом другого порядку. Функціональна та принципова схеми стабілізатора. PDF
Г. Ф. Зайцев, Д. О. Лисенко, Т. В. Булгач, Н. В. Градобоєва
Система частотного автопідстроювання з астатизмом першого порядку з принципом управління по відхиленню PDF
Г. Ф. Зайцев, В. Л. Булгач, О. М. Гніденко, Н. В. Градобоєва
Підходи до оптимізації складних систем. PDF
С. П. Касьян
Дослідження характеристик стійкості системи управління корпоративною мережею PDF
А. С. Савченко
Синтез системи управління інфокомунікаційними мережами з використанням методів багатокритерійної оптимізації. PDF
О. Г. Варфоломеєва
Застосування в AQM системах нечіткого регулятора з вимірюванням довжини черги та рівня використання буфера PDF
О. М. Ткаленко
Математичний апарат рекурентних послідовностей для побудови криптографічних методів з відкритим ключем PDF
Ю. Є. Яремчук
Оцінка стаціонарної середньої черги в системі з відносними пріоритетами PDF
Саліх Букелкул
Методи та рекомендації забезпечення інформаційної безпеки консалтингової компанії PDF
С. Б. Гордієнко, О. С. Микитенко, В. Г. Данильчук
Дослідження оптимального резервування для визначення надійності інфокомунікаційних мереж PDF
Л. О. Дьоміна
Дослідження надійності функціонування мережі тактової синхронізації PDF
І. О. Лісковський
Адаптивне кодування зображень з надшироким динамічним діапазоном у сВХ2Х3 PDF
В. І. Загребнюк