Вибір завадостійкого коду для систем управління

  • Жураковський, Б. Ю.
  • Хахлюк, О. А.

Анотація

Вибір завадостійкого коду для систем управління.
В роботі приведені обмеження при передаванні управляючої інформації по каналу, а також можливості зменшення дисперсії ймовірності помилки в повідомленні та дисперсії затримки повідомлень в каналі. Обгрунтований вибір завадостійкого коду для систем управління, приведене порівняння деяких кодів. Розрахована залежність ймовірності невиявленої помилки від кодової відстані для цих кодів.

Ключові слова: БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНА ОПТИМІЗАЦІЙНА ЗАДАЧА, ЗАВАДОСТІЙКИЙ КОД, ЙМОВІРНОСТІ НЕВИЯВЛЕНОЇ ПОМИЛКИ, КОДОВА ВІДСТАНЬ

Опубліковано
2014-11-20
Номер
Розділ
Статті