Назва: Наукові записки Державного університету телекомунікацій.
З 2006 до 2020 роки журнал виходив під назвою «Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв’язку».
Засновник: Державний університет телекомунікацій.
Рік заснування: 2021.
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 24994-14934ПР від 20.09.2021 р.
ISSN: 2518-7678.
Спеціальності МОН: В журналі можуть публікуватись результати дисертаційних досліджень на здобуття наукових ступенів доктора наук та доктора філософії за спеціальностями 073, 122, 124, 125, 172.
Періодичність випуску: 2 рази на рік.
Адреса: вул. Солом’янська, 7, м. Київ, 03110, Україна
Телефон: +38 097 509 00 33
E-mail: makarenkoa@ukr.net
Web-сайт: http://journals.dut.edu.ua
Інформація для авторів журналу

Статті, опубліковані у науковому журналі “Наукові записки Державного університету телекомунікацій”, індексуються в наукометричних базах: