Журнал включено до категорії Б:
- по спеціальності 172 - Електронні комунікації та радіотехніка (наказ МОН від 23.08.2023 №1035).
- по спеціальності 122 - Комп’ютерні науки (наказ МОН від 25.10.2023 №1309).
- по спеціальності 125 - Кібербезпека та захист інформації (наказ МОН від 25.10.2023 №1309).

Назва: Наукові записки Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій.
З 2006 до 2020 роки журнал виходив під назвою «Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв’язку».
Засновник: Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.
Рік заснування: 2021.
Ліцензія Національної ради України з питань телебачення і Радіомовлення: Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій внесено до Реєстру суб’єктів у сфері медіа. Ідентифікатор наукового журналу «Наукові записки Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій»: R30-02947 (рішення №863 від 21.03. 2024 р.).
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 24994-14934ПР від 20.09.2021 р.
ISSN2786-8362
УДК: 004:621
Спеціальності МОН: В журналі можуть публікуватись результати дисертаційних досліджень на здобуття наукових ступенів доктора наук та доктора філософії за спеціальностями 122,  125, 172.
Періодичність випуску: 2 рази на рік.
Адреса: вул. Солом’янська, 7, м. Київ, 03110, Україна
Телефон: +38 097 509 00 33
E-mail: makarenkoa@ukr.net
Web-сайт: http://journals.dut.edu.ua

Статті, опубліковані у науковому журналі “Наукові записки Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій”, індексуються в наукометричних базах: