Сучасний процес вдосконалення кадрового потенціалу підприємства

DOI: 10.31673/2415-8089.2020.037581

  • Парій Л. В. (Pariy L. V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Черній В. В. (Cherniy V. V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

Розглянуто особливості сучасного процесу вдосконалення кадрового потенціалу підприємства, а саме: розширення повноважень виконавців на місцях і зміни форми контролю; спільне прийняття рішень, створення атмосфери довіри в колективі, розвиток механізмів планування кар’єри для ведучих працівників, комплексне бачення проблем і цілісний підхід до людських ресурсів у взаємозв’язку із стратегічними установами підприємства; створення корпоративної культури інноваційного типу.

Ключові слова: кадровий потенціал, стратегічне планування, кадри, планування розвитку кадрів, людський ресурс, корпоративна культура, кризовий стан, кадрова політика.

Список використаної літератури
1. Білоус Т. В. Стратегічне управління кадровим потенціалом підприємства. URL: http://econom.univ.kiev.ua/articles/MIID/bilorus/strategichne_upravlinnya_kadrovim_potencialom_pidpriemstva.pdf
2. Богиня Д.П. Основи економіки праці. К: Знання, 2000. 185 с.
3. Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини: підруч. Київ: Знання, 2004. 536 c.
4. Качан Є.П. Економіка праці та соціально-трудові відносини: навч.-метод. посібник. Тернопіль: ТДЕУ, 2006. 373 с.
5. Крацко В.О. Стратегія вдосконалення кадрової політики підприємства. Економіка України. 2012. № 6. С. 52-56.
6. Семенов Г.А., Станчевський В.К., Семенов А.Г. Організація і планування на підприємстві. Київ: ЦУЛ, 2006. 528 с.

Номер
Розділ
Статті