№ 1 (2015)

Зміст

Титул PDF
 
Зміст PDF
 

Статті

ТРАНСФОРМАЦИЯ ЦЕЛЕЙ И ПУТЕЙ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ В ВОЙНАХ ХХІ СТОЛЕТИЯ PDF
В. Ю. Богданович
МЕТОДИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЛІНІЙНИХ ДІОФАНТОВИХ РІВНЯНЬ В ЗАДАЧАХ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ В КОМПОНЕНТАХ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ PDF
В. М. Безштанько, Я. В. Зінченко
ВИЗНАЧЕННЯ ІДЕНТИЧНОСТІ ОБ’ЄКТІВ У СИСТЕМІ CОЦІАЛЬНОЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ PDF
В. Г. Кононович, І. В. Кононович, С. В. Стайкуца, О. О. Цвілій
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ В ОПТИЧЕСКИХ СЕТЯХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОДЕРНИЗАЦИИ ФОТОПРИЕМНИКОВ PDF
Е. И. Зингаева, В. А. Зуев, Б. Н. Романюк
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМ ВИЯВЛЕННЯ АТАК НА АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ PDF
С. В. Лазаренко
ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ КОМПЛЕКСНИХ СИСТЕМ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ В РОЗПОДІЛЕНИХ КОРПОРАТИВНИХ МЕРЕЖАХ PDF
В. А. Козачок, Ю. Б. Коваленко
THE EXAMINATION OF NAND FLASH MEMORIES AND LOW-LEVEL DATA RECOVERY FROM IT PDF
G. N. Rozorinov, O. V. Briagin
АНАЛІЗ КІЛЬКОСТІ АЛГОРИТМІВ СТИСНЕННЯ У КАСКАДІ ПРИ ВИКОРИСТАННІ КАСКАДНИХ МЕТОДІВ PDF
Б. Ю. Жураковський
ОПТИМІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЕКСПЕРТІВ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИ PDF
Ю. Є. Яремчук, Л. О. Нікіфорова, А. А. Шиян
ПОКАЗНИК КІБЕРНЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЛЯ ВИДІЛЕНОЇ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ PDF
П. В. Хусаінов
МЕТОДИКА ПОБУДОВИ ПРАВИЛ НЕЧІТКИХ БАЗ ЗНАНЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ВУЗЛАМИ РАДІОМЕРЕЖ КЛАСУ MANET PDF
О. Я. Сова, П. В. Жук, Д. А. Міночкін, В. М. Ошурко
АНАЛІЗ МЕТОДІВ ВІДБОРУ ІНФОРМАТИВНИХ ОЗНАК ОБ’ЄКТІВ СУПРОВОДЖЕННЯ В РАДІОЛОКАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ РОЗПІЗНАВАННЯ PDF
В. С. Наконечний
СТАТИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ВЫЯВЛЕНИЮ СКРЫТОГО СООБЩЕНИЯ В СТЕГОКОНТЕЙНЕРАХ ГРАФИЧЕСКОГО И АУДИО ФОРМАТА PDF
Ю. П. Буценко, Н. С. Греков, Ю. Г. Савченко