Адаптивний метод і алгоритм оперативного оцінювання параметрів трафіка у високошвидкісний корпоративних мультисервісних мережах зв'язку

DOI: 10.31673/2518-7678.2023.021414

  • Треньова К. О. (Trenova K. O.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ

Анотація

У статті розроблено адаптивний метод і алгоритм оперативного оцінювання характеристик і параметрів трафіку у високошвидкісних корпоративних мультисервісних мережах зв'язку, що його реалізує. Цей алгоритм функціонує в режимі реального часу. Високошвидкісні корпоративні мультисервісні мережі характеризуються високою динамікою зміни свого стану, включно зі змінами характеристик переданого трафіку. У цих умовах автоматизована система управління мережею повинна забезпечити необхідну якість надаваних користувачам послуг і сервісів зв'язку. Актуальність цього дослідження визначається необхідністю реалізації процесів управління мережею в режимі, близькому до реального часу, із заданою якістю в умовах динамічних невідомих змін мережевих характеристик. Основою пропонованого методу є концепція умовної нелінійної Парето-оптимальної фільтрації, яка полягає в тому, що оцінювання параметрів трафіку відбувається у два етапи: на початку оцінюється прогноз значень параметрів, а потім, з отриманням наступних спостережень параметрів, відбувається їхнє коригування. Запропонований метод та алгоритм відносяться до класу методів та алгоритмів із попереднім навчанням. Середня відносна похибка оцінки параметрів трафіку не перевищує 7%, що є достатнім значенням для реалізації завдань оперативного мережевого керування.

Ключові слова: Корпоративна мультисервісна мережа, мережа нового покоління, трафік, метод, мережа, передача даних, випадкова послідовність.

Список використаної літератури:
1. ITU-T: General overview of NGN. Recommendation Y.2001. Geneva, 2004.
2. ITU-T Recommendation G.1000, Communications quality of service: A framework and definitions. Geneva, 2001.
3. Adaptive method of detecting traffic anomaliesin high-speed multi-service communication networks /S. Ageev, V. Karetnikov, E. Ol’khovik, A. Privalov // E3S Webof Conferences. Key Trendsin Transportation Innovation,KTTI 2019. 2020. P. 04027
4. Takagi T., Sugeno M. Fuzzy Identification of Systemsand Its Applications to Modeling and Control // IEEE Trans.on System, Man and Cybernetics. 1985. Vol. 15, No. 1.pp. 11−132.
5. Amitabh Mishra. Security and Quality of Service in Ad Hoc Wireless Networks, Cambridge press, 2008, 95-97с.
6. Tanenbaum, A.S. and Wetherall, D.J. (2011) Computer Networks. 5th Edition, Prentice Hall, Inc., United States of America.
7. C. S. R. Murthy and B. S. Manoj, “Ad-Hoc Wireless Networks Architectures and Protocols,” Prentice Hall Communications Engineering and Emerging Technologies Series, Pearson Education, Upper Saddle River, 2004

Номер
Розділ
Статті