Аналіз інформаційних систем управління відносинами з клієнтами систем для підприємств оптової та роздрібної торгівлі

DOI: 10.31673/2518-7678.2023.021212

  • Василенко В. В. (Vasylenko V. V.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ
  • Єрмоленко В. О. (Yermolenko V. O.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ
  • Чичкарьов Є. А. (Chychkarov Ye. A.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ
  • Самодрига О. А. (Samodryha O. A.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ

Анотація

Розглядаються CRM системи, що визначаються принципом, згідно з яким центр всієї філософії бізнесу має бути спрямований на клієнта, а стратегічні напрямки компанії повинні бути зосереджені на вдосконаленні маркетингу, продажів і обслуговування клієнтів. У сучасному світі існує значна різноманітність CRM-систем, і ринок у цій сфері стрімко розширюється, зокрема, в сегменті CRM для оптової та роздрібної торгівлі. Кожне підприємство активно розглядає можливості оптимізації та вдосконалення взаємодії з клієнтами, що призводить до необхідності розробки єдиної корпоративної моделі CRM-системи, спеціально адаптованої для потреб оптової та роздрібної торгівлі. У роботі проаналізовано існуючі рішення — моделі, що використовуються в CRM-системах, типи CRM-систем, існуючі рішення для підприємств оптової та роздрібної торгівлі. Розроблено критерії оцінки CRM-систем і проведено порівняльний аналіз відповідно до них. На основі розглянутих рішень створено функціональну модель верхнього рівня єдиної корпоративної CRM системи оптово-роздрібної торгівлі.

Ключові слова: CRM система, система управління взаємовідносинами з клієнтами, оптова та роздрібна торгівля, порівняння CRM систем, аналіз систем управління взаємовідносинами з клієнтами.

Список використаної літератури:
1. Савран, Н. В. (2021). CRM-система: етапи розвитку та класифікація видів. Економічний простір, (168), 72-77. URL: https://doi.org/10.32782/2224-6282/168-12
2. Ліщинська Л.Б. Основні аспекти автоматизації роботи з клієнтами засобами CRMсистем. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2015. № 5(1). С. 206–209.
3. Ярошенко В. А. Роль CRM-системи в маркетинговій діяльності підприємства / В. А. Ярошенко, Н. В. Геселева, В. В. Подольна // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2015. - № 3 (87) : Серія "Економічні науки". - C. 81-86.
4. Петровська А. В. Моделювання інформаційних потоків CRM-cистем / А. В. Петровська // Вісник Хмельницького національного університету 2011. – № 5, T. 2. – С. 69–76.

Номер
Розділ
Статті