Аналіз факторів уразливості технології WEB 3.0

DOI: 10.31673/2518-7678.2023.020909

  • Вишнівський О. В. (Vyshnivskyi O. V.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ
  • Зінченко О. В. (Zinchenko O. V.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ
  • Катков Ю. І. (Katkov Yu. I.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ
  • Березовська Ю. В. (Berezovska Yu. V.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ
  • Колдун П. П. (Coldun P. P.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ

Анотація

Стаття присвячена критичним аспектам під час впровадження технології Web-3.0. Ставиться завдання: на основі аналізу впровадження технології Web-3.0 для вирішення множини завдань, а саме: децентралізації на основі блокчейну; створення загальної доступності; підвищення довіри сайтам; підвищення безпеки персональної інформації від хакерів; забезпечення справжній власності на інформацію авторів; відсутність цензури; поліпшення соціальної взаємодії; використання інтернет речей сумісно з віртуальною або доповненою реальністю; застосовування штучного інтелекту – розглянути експлойт нульового дня для Web-3.0. Експлойт нульового дня показує, що постачальник або розробник щойно дізналися про уразливість і вони мають «нуль днів» її виправлення. Атака нульового дня відбувається внаслідок використання зловмисниками уразливості (критичних місць) до того, як розробникам вдалося її виправити. Для вирішення цього завдання в статті: зроблено опис основних відмінностей архітектури побудови Web-3.0 від Web-2.0; виконаний аналіз завдань Oprah Winfrey Network архітектури Web-3.0; розглянуто можливості: зовнішнього інтерфейсу (дизайн та інтерфейс веб-програм), серверної частини (ґрунтується на децентралізованих технологіях, насамперед, dApp, яка використовує переваги блокчейна: прозорість, надійність та незмінність даних), бази даних (зберігає дані про користувачів, їх повідомлення, теги та коментарі); виконано аналіз можливих загроз та уразливості внаслідок впровадження технології Web-3.0 до початку експлойту нульового дня. На основі виконаного аналізу робляться висновки: що уразливість пов’язана з масштабованістю, обмеженою пропускною спроможністю транзакцій та обчислювальної потужності, безпекою, складністю, сумісністю; що Web-3.0 створює багато умов, які можуть бути корисні людям, але впровадження нових можливостей Web-3.0 призводить до появи нових загроз або уразливості, які можуть бути використані зловмисниками для нанесення шкоди людям. Це вимагає розглянути можливий вплив загроз, визначити можливі уразливості в технології Web-3.0 до початку експлойту нульового дня, тобто вимагає необхідність дослідження можливості появи нових уразливих місць.

Ключові слова: Web-3.0, уразливість, експлойт нульового дня.

Список використаної літератури:
1. Web 3.0 – Solution To Big Problems / [електронний ресурс] – режим доступу: https://rehansattar.dev/web-30-solution-to-big-problems/(Дата перегляду 20 квітня 2023)
2. Preedip Balaji, Vinay M S, Shalini B G, J S Mohan Raju An integrative review of Web 3.0 in academic libraries/ June 2018Library Hi Tech News 35(4) DOI:10.1108/LHTN-12-2017-0092// [електронний ресурс] – режим доступу: https://www.researchgate.net/publication/325980398_An_integrative_review_of_Web_30_in_academic_libraries/
3. Bolinder, J. (2008), “The return of Web 3.0 – cloud computing, browser extensions or the distributed Web”, blog post, 4 August, available at: http://impl.emented.com/2008/08/04/the-return-ofWeb-30-cloud-computingbrowser-xtensions-or-the-distributed-Web/(accessed 10 November 2017).
4. Isaias, P., Ifenthaler, D., Sampson, D.G. and Spector, J.M. (Eds) (2011), Towards Learning and Instruction in Web 3.0: Advances in Cognitive and Educational Psychology, Springer, New York, NY. New Library World, Vol. 113 Nos 3/4, pp. 202-217, doi: 10.1108/03074801211218561
5. Web3 and crypto skepticism is growing and people are finally starting to listen/ [електронний ресурс] – режим доступу: https://www.coywolf.news/webdev/web3cryptoskepticism/#:~:text=Web3%2C%20which%20is%20supposed%20to,that%20Web3%20is%20fake%20decentralization/(Дата перегляду 20 квітня 2023).
6. 5 Reasons Why Web 3.0 will Fail? / [електронний ресурс] – режим доступу: https://itnext.io/top-5-reasons-why-web-3-will-fail-57237e4c3db/

Номер
Розділ
Статті