Підвищення безпеки програмно-визначених мереж (SDNs)

DOI: 10.31673/2518-7678.2023.020707

  • Гніденко М. П. (Hnidenko M. P.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ
  • Прокопов С. В. (Prokopov S. V.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ
  • Гніденко М. М. (Hnidenko M. M.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ

Анотація

Програмно-визначена мережа (SDN) — нова парадигма, яка порушує вертикальну інтеграцію в традиційних мережах, щоб забезпечити гнучкість програмування мережі через (логічне) централізоване керування мережею. У роботі представлені різні загрози безпеці, які вирішуються SDN, і нові загрози, які виникають в результаті впровадження SDN. Нещодавні атаки на безпеку та контрзаходи в SDN також підсумовані у формі таблиць. Також надано опитування щодо різних стратегій, які реалізуються для досягнення енергоефективності та безпеки мережі через впровадження SDN. Щоб передбачити майбутню еволюцію цієї нової парадигми, було обговорено основні поточні дослідницькі зусилля, виклики та тенденції досліджень у цій галузі. Завдяки цій роботі дослідники та студенти можуть мати більш повне розуміння архітектури SDN, різних атак на безпеку та заходів протидії.

Kлючові слова: Програмно-визначені мережі (SDNs), безпека SDN, мережа OpenFlow.

Список використаної літератури:
1. Martin Casado, Michael J. Freedman, Justin Pettit, Jianying Luo, Nick McKeown, Scott Shenker. Ethane: taking control of the enterprise. ACM SIGCOMM Computer Communication ReviewVolume 37, Issue 4, pp 1–12.
2. D. Kreutz, F. Ramos, P. Ver´ıssimo, C. Rothenberg, S. Azodolmolky, and S. Uhlig, “Softwaredefined networking: A comprehensive survey,” Proceedings of the IEEE, vol. 103, pp. 14–76, 2015.
3. Danda B. Rawat, Senior Member, IEEE, and Swetha R. Reddy, Member, IEEE. Software Defined Networking Architecture, Security and Energy Efficiency: A Survey. IEEE communications surveys & tutorials, vol. 19, no. 1, first quarter 2017.
4. Гніденко М.П., Вишнівський В.В., Ільїн О.О. Побудова SDN мереж. – Навчальний посібник. – Київ: ДУТ, 2019. – 190 с.

Номер
Розділ
Статті