Застосування нових інформаційних технологій дляуправління структурованими кабельними системами

DOI: 10.31673/2518-7678.2023.020303

  • Катков Ю. І. (Katkov Yu. I.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ
  • Сєрих С. О. (Sierykh S. O.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ
  • Голуб К. М. (Golub K. M.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ

Анотація

Стаття присвячена питанню пошуки нових інформаційних технологій управління кабельною мережею на фізичному рівні. Розвиток сучасних інформаційних технологій самого різного призначення супроводжується стрімким зростанням обсягів і швидкостей переданої інформації. Для забезпечення таких потреб застосовуються різні способи, серед яких впровадження структурованих кабельних систем (СКС), які визначають продуктивність інформаційних мережі. СКС складає основу інформаційних систем на фізичному рівні телекомунікаційної мережі. Елементи СКС інтегровані в єдиний комплекс і експлуатуються відповідно до певних правил. Це дозволяє створювати структури, які розгортаються регулярно у локальних мережах різного призначення.
Забезпечення функціонування СКС стикається з проблемою їх адміністрування в реальному масштабі часу для запобігання відмов, а саме: необхідністю постійного моніторингу стану окремих портів комутаційних панелей, а також стану кабельного та комутаційного обладнання в кросах тому, що погіршення будь-якого параметру тракту передачі даних, впливає на якість функціонування під час передавання даних, а їх пошук обертається великими втратами часу. Крім того ведення «в ручному режимі» кабельного журналу функціонування СКС стало вельми рутинним і трудомістким процесом.
До того ж, з урахуванням людського фактору, реальний облік ведеться в кращому випадку протягом перших кількох місяців після інсталяції кабельної системи, потім відмітки виконуються не регулярно, починається втрата інформації про зміни в схемах комутації, або виникають втрати такої інформації зовсім. Природне, що це зменшує можливості щодо відновлення працездатності кабельних мереж. Тому виникає необхідність розробки систем диспетчеризації комутаційного поля, які в автоматичному режимі в реальному масштабі часу реєструють всі підключення/відключення комутаційних шнурів і забезпечують візуалізацію стану портів кросів на комп'ютері адміністратора системи. Це можливе за рахунок впровадження нових інформаційних, телекомунікаційних та інтелектуальних технологій, які спроможні забезпечити системного адміністратора засобами ефективного моніторингу станів окремих портів комутаційних панелей, забезпечити контроль електричних параметрів тракту передачі даних та автоматизацію прийняття рішень за допомогою штучного інтелекту.
У роботі на основі аналізу функціонального призначення, специфіки і характеристик СКС визначені основні напрямки розвитку інтелектуальної системи управління кабельними з'єднаннями з метою підвищення ефективності застосування СКС. Показано, що одним з важливих чинників підвищення ефективності кабельних з'єднань в таких системах є поліпшення управління операційною діяльністю і процесами підтримки процесів контролю якості кабельних з'єднань завдяки використанню сучасних нових інтелектуальних та інтерактивних технологій управління СКС. Розроблено рекомендації щодо побудови структури системи управління фізичної інфраструктурою СКС.

Ключові слова: нові інформаційні технології, структуровані кабельні мережі.

Список використаної літератури:
1. Barry J Elliott Designing a structured cabling system to ISO 11801 2nd edition 2002, Published by Wood head Publishing Limited, Abington Hall, Abington Cambridge, England
2. Smirnov I. G. Structured cable systems - design, installation and certification. From: EconInform, 2005 ISBN 5-9506-0144-0
3. Samarskiy P. A. Fundamentals of structured cable systems. From: DMK - IT Co., 2005 ISBN 5-98453-014-7
4. Semyonov A.B., Strizhakov S.K., Suncheley I.R., Structured cable systems. From: DMK Press. ISBN 5-98453-003-1
5. Structured cabling systems. Open standard OSSIRIUS SCS 702 v3.1. от 2010-01-01 / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://1labi.com/old/content/view/33/33
6. TIA/EIA-568С Commercial Building Telecommunications Wiring Standard (американский стандарт);
7. CENELEC EN 50173 Information Technology. Generic cabling systems (европейский стандарт);
8. ISO/IEC IS 11801-2002 Information Technology. Generic cabling for customer premises (международный стандарт).
9. FUTURE-PATCH® ist ein Bestandteil moderner DCIM/AIM-Systeme / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://tkm-gmbh.de/aim.html.
10. Quareo (CPID Technology) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://web.archive.org/web/20140718115827/http://www.ampnetconnect.ru/neptun/neptun.php/oktopus/page/21/685
11. Modular PanView Patch Panel. Data sheet/ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.panduit.ru/products/panview/pviq_panel.shtml// Дата доступу: 12.05.2021.
12. Intelligent SCS / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ucable.ru/monitoring-ofconnections
13. Resilient through uptime and business continuity/ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://buildings.honeywell.com/us/en/lp/reliability-and-uptime?utm_campaign=datacenterSEM2021&utm_medium=paid-search&utm_source=google&utm_content=reliability_and_uptime&s_kwcid
14. Патент США сер. № 61/113868, «Інтелектуальна система комутації».

Номер
Розділ
Статті