Інформаційні технології аналітичного опрацювання різномовних текстових джерел як фактор безпеки прийняття управлінських рішень

DOI: 10.31673/2518-7678.2023.020101

  • Вишнівський В. В. (Vyshnivskyi V. V.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ
  • Замаруєва І. В. (Zamaruieva I. V.) Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ
  • Аронов А. О. (Aronov A. O.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ
  • Кравчук П. О. (Kravchuk P. O.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ

Анотація

Робота присвячена аналізу стану інформаційно-аналітичного забезпечення прийняття управлінських рішень як об’єкта інформаційних впливів. Стаття розглядає сутність знання-орієнтованого підходу до побудови інформаційних технологій аналітичного опрацювання інформаційних ресурсів в інтересах забезпечення прийняття управлінських рішень. Серед джерел та каналів реалізації загроз особлива увага приділена інформаційним технологіям, інформаційним ресурсам та свідомості людини. В роботі запропоновано концепцію побудови інформаційної технології аналітичного опрацювання різномовних текстових джерел, здатної протистояти визначеним загрозам. Ключовим моментом побудови такої моделі реалізація методів автоматизації вилучення знань, які містяться в природно-мовному тексті, їх формалізації та розробки технологічних засад єдиного подання знань у ПЕОМ для текстів, які представлені різними вхідними мовами.

Ключові слова: прийняття управлінських рішень, інформаційні технології, тексти, аналітичне опрацювання інформаційних ресурсів, комп’ютерне моделювання.

Список використаної літератури:
1. Забезпечення інформаційної безпеки держави у воєнній сфері при запобіганні і стримуванні воєнного конфлікту / І. Замаруєва, А. Рось // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки. - 2012. - Вип. 28. - С. 12-15.
2. Замаруєва І.В., Рось А.О. Інформаційні технології як об’єкт інформаційної боротьби / Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. – 2008. – № 2(2). – С.58-61.
3. Замаруєва І.В. Автоматизація аналізу змісту природно-мовних текстів як шлях забезпечення безпеки прийняття управлінських рішень / І. В. Замаруєва, О. В. Барабаш, І. В. Пампуха // Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв'язку. - 2017. - № 3. - С. 33-41.
4. Аронов А.О. Метод автоматизації виявлення застарілої інформації на основі інформаційно-аналітичного аналізу даних сайту / А. О. Аронов, В. В. Вишнівський, І. В. Замаруєва // Сучасні інформаційні системи. - 2018. - Т. 2, № 1. - С. 28-31.

Номер
Розділ
Статті