Застосування глибоких нейронних мереж для класифікації мікроструктури чавунних виробів

DOI: 10.31673/2518-7678.2021.026366

  • Фесенко М. А. (Fesenko M. A.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Зінченко О. В. (Zinchenko O. V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

Досліджено можливості застосуванням штучних нейронних мереж у завданнях розпізнавання мікроструктури чавунів. Запропоновано структуру (архітектуру) згорткової нейронної мережі та підтверджено її здатність до розпізнавання наявності структурних складових мікроструктури чавунів. Навчання мережі виконувалось на знімках мікрошліфів різних типів чавунів, при чому досягнуто позитивні результати з точністю близькою до 85%. Результати роботи свідчать про перспективність застосування згорткових нейронних мереж у задачах розпізнавання та класифікації мікроструктури чавунів.

Ключові слова: штучний інтелект, нейронна мережа, розпізнавання, згортка, мікроструктура.

Список використаної літератури
1. Применение нейросетей для определения характерных точек фазовых превращений в сталях с различным химическим составом [Електронний ресурс] // – Режим доступу: https://inf.grid.by/jour/article/view/615/556
2. Application of the convolutional neural network for recognition of the metal alloys microstructure constituents based on their morphological characteristics [Електронний ресурс] // – Режим доступу: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0927025621004493
3. System for the recognition of wear patterns on microstructures of carbon steels using a multilayer perceptron [Електронний ресурс] // – Режим доступу: https://www.redalyc.org/journal/643/64358093014/html/
4. Census of world Casting production [Електронний ресурс] // – Режим доступу: https://www.qgdigitalpublishing.com/publication/?m=55001&i=730025&p=28&ver=html5
5. Caffe [Електронний ресурс] // Режим доступу: https://caffe.berkeleyvision.org/

Номер
Розділ
Статті