Застосування методу стохастичного програмування для аналізу роботи напівпровідникових генераторів шумових сигналів

DOI: 10.31673/2518-7678.2022.023136

  • Шуклін Г. В. (Shuklin G. V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Пепа Ю. В. (Pepa Yu. V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Коліда В. П. (Kolida V. P.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Науменко А. В. (Naumenko A. V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

В роботі запропоновано використовувати метод стохастичного програмування для отримання значень ключових параметрів роботи електронних компонентів електричних схем, які застосовуються для запобіганню витоку конфіденційної інформації за рахунок побічного електромагнітного випромінювання. Сутність застосування такого методу полягає в визначенні оптимального значення потужності вихідного шумоподібного сигналу, що сформований генератором шуму і який забезпечує найбільшу якість завади, яка направлена на придушення небезпечного сигналу, витік якого можливий за рахунок побічного електромагнітного випромінювання на об'єкті інформаційної діяльності.

Ключові слова: стохастичне програмування, шумогенератор, гаусовський шум, оптимальна генерація.

Список використаної літератури
1. Chaitin G.J. Information, Randomness and Incompletenes // World Scientific, 2nd edition. – Vol. 8, 1990. – 324 p. – ISBN 978-981-02-0171-5.
2. Микитин І.Р. Засоби та методика дослідження шумових сигналів // Вимірювальна техніка та метрологія. – № 68, 2008. – С.14-20. – ISSN 0368-6418.
3. Ruszczynski A., Shapiro A. Stochastic Programming. Handbooks in Operations Research and Management Science // Elsevier Science, 1st edition. – Vol. 10, 2003. – 700 p.
4. Цегелик Г.Г. Лінійне програмування. – Львів: Світ. – 1995. – 215 с. – ISBN 5-7773-0217-3.
5. Наконечний А.Й., Мозола Д.М. Оцінка температури об’єктів на основі їх шумових характеристик з вейвлет-перетворенням сигналів // Автоматика, вимірювання та керування. – Т. 1. – № 1, 2013. – С.19-23. – ISSN 0321-0499.
6. Сергієнко С.П., Крижановський В.Г., Чернов Д.В., Загоруйко Л.В. Ефективність режиму роботи радіозакладних пристроїв для потайного знімання інформації у полі шумових завад // Радіотехніка. - Вип. 205, 2021. – С. 169-174.

Номер
Розділ
Статті