Визначення показників ефективності складних сигналів каналів управління безпілотними авіаційними комплексами

DOI: 10.31673/2518-7678.2021.051521

  • Вишнівський В. В. (Vyshnivskyy V. V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Сєрих С. О. (Syerykh S. O.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

В статті розглянуто напрямки підвищення завадозахищеності сигналів каналів управління безпілотними авіаційними комплексами із застосуванням складних сигналів. З метою реалізації режиму адаптації запропоновано використовувати такі пристрої формування і обробки сигналів каналів управління, що за командою перебудовуються. Це дозволяє здійснювати зміну: параметрів складного сигналу такого як база складного сигналу, структуру сигналу попередньо обираючи його із загального ансамблю, виконувати перехід від одного виду складного сигналу до іншого відповідно до завадової обстановки.
Визначено, що різні види складного сигналу мають відмінні здібності в боротьбі із навмисними завадами, які реалізують таки властивості як протидія придушенню сигналу завадою і скритність його передачі для перешкоджання розвідки параметрів і усунення імовірності застосування прицільної завади.
Для проведення оцінки ефективності складних сигналів обраний показник – коефіцієнт придушення завади складним сигналом на основі отриманих аналітичних виразів для значень дисперсії завади на виході кореляційного приймача після згортки складного сигналу. Другим показником ефективності визначено ентропійну скритність складного сигналу, яка також для різних їх видів різниться. Такий показник визначає як енергетичну так і структурну скритність, що суттєво впливає на час розвідки параметрів складного сигналу. Зроблено висновок про доцільність застосування двох параметричного критерію ефективності, який комплексно оцінює головні властивості складного сигналу і дозволяє порівнювати види сигналу для застосуванню в модемах каналів управління найбільш ефективного.

Ключові слова: безпілотний авіаційний комплекс, безпілотний літальний апарат, наземний комплекс управління, складні сигнали, канали управління, завадозахищеність, ентропійна скритність.

Список використаної літератури
1. БПЛА. Практические рекомендации. Защита элементов. [Електроний ресурс] (жовтень 2021 р.)
2. Новини ВПК. Матеріали спеціалізованої виставки UMEX-2018. Українські тактичні безпілотники зацікавили іноземних клієнтів [Електронний ресурс] // - Режим доступу: http://milnavigator.com.ua.
2. Слюсар В. М. (2013). Радиолинии связи с БПЛА: примеры реализации.. Электроника: наука, технология, бизнес. – 2010. - № 5. с. C. 56 – 60.
3. Перший народний комплекс БПЛА - People's Project.comhttps:// /[Електронний ресурс] // - Режим доступу: http:// www.peoplesproject.com/pershij-narodnij-kompleks-bpla.
4. Слюсар, В.И. Система исследований НАТО по развитию нелетального оружия.. Зб. матеріалів VI міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми координації воєнно-технічної та оборонно-промислової політики в Україні. Перспективи розвитку озброєння та військової техніки”. – Київ. 2018.- C. 306 – 309.
5. Комбінована система захищеного радіоуправління функціями БПЛА. Національний авіаційний університет. [Електронний ресурс] // - Режим доступу: https://nau.edu.ua/ua/menu/ science/naukovi-rozrobki/kombinovana-sistema-zahishchenogo-radioupravlinnya-funktsiyami-bpla.html
6. Толюпа С.В. Підвищення ефективності систем радіозв’язку із OFDM за рахунок визначення оптимальних сигнально-кодових конструкцій. / С.В. Толюпа, В.С. Наконечний, Н.В. Цьопа // ЗВ’ЯЗОК. –2014. – № 3. – С. 37-40.
7. Сєрих С.О. Підвищення завадозахишеності каналів управління комплексів безпілотних літальних апаратів/ В.В. Вишнівський, С.О. Сєрих, Ю.І.Катков// Наукові записки УНДІЗ. – 2018. – №1(49).-С.23-30.
8. Сєрих С.О. Проблеми завадостійкості радіоліній з складними сигналами в умовах активних завад. // ЗВ’ЯЗОК. –2013. – № 4. – С. 32-37.
9. Сєрих С. О. Оцінка можливостей постановників завад та впливу їх енергетичних показників на функціонування засобів зв‘язку / С.О.Сєрих, Ю.І. Катков // Сучасний захист інформації. - 2017. – №1. – С. 66-72.
10. Сєрих С.О. Скритність повідомлень в мережах із радіодоступом та напрямки її підвищення / С.О. Сєрих // Сучасний захист інформації. – 2015. - №2. – С. 77-83.
11. Серых С.А. Методика выбора составных широкополосных сигналов для мобильных систем CDMA/ С.А. Серых, В. Р. Соловьев, О.В. Кокотов // Вісник ДУІКТ.- 2009. -№ 2.- С.112-117.
12. Тamil Esher (12 січня 2017). Diesel-Powered Drone Set Endurance Record (56 Hour Mission) for Small UAS. Defense Update. Архів оригіналу за 18 січня 2017. [Електронний ресурс]// - Режим доступу: http://web.archive.org/web/20170118221638 /http://defense-update.com /20170112 _vanilla-uav.html.

Номер
Розділ
Статті