Якість обслуговування Інтернет речей в протоколі MQTT, основні особливості і процедури

DOI: 10.31673/2518-7678.2019.048085

  • Звенігородський О. С. (Zvenihorodsʹkyy O. S.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Кутовий С. О. (Kutovyy S. O.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Прокопов С. В. (Prokopov S. V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Рижаков М. М. (Ryzhakov M. M.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

У статті розглядається протокол MQTT (Message Queue Telemetry Transport) Інтернет речей, його особливості, варіанти застосування, характерні процедури. Пояснюються різні рівні якості обслуговування в MQTT. Проводиться аналіз інформаційних елементів і повідомлень. Проведено обґрунтування вибору рівня обслуговування, який відповідає вимогам надійності в мережі та логіці застосування. Доведено, що об’єктивно парадигма маршрутизації зміщується від маршрутизації на транспортному рівні до маршрутизації на прикладному при обслуговувані Іот. Показано, що актуальність теми обумовлена стрімким розвитком архітектури "видавецьпідписчик", для якої найбільш характерним є даний протокол.

Ключові слова: Інтернет речі, Iot, MQTT, видавець-підписчик, брокер, QoS, Quality of Service.

Список використаної літератури
1. В. Гойхман. А. Савельева. Аналитический обзор протоколов Интернета вещей // Технологии и средства связи. – 2016. – № 4. С. 32–37.
2. «IBM Podcast: Piper, Diaz, Nipper – MQTT» [Електронний ресурс]: [Веб-сайт]. – Електронні дані, – Режим доступу: http://www.ibm.com/podcasts/software/websphere/connectivity/piper_diaz_nipper_mq_tt_1118201 1.pdf. (дата звернення: 10.10.2019).
3. «Web-хостинг GitHub, раздел MQTT – libraries.» [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Електронні дані, – Режим доступу: https://github.com/mqtt/mqtt.github.io/wiki/libraries. (дата звернення: 11.10.2019).
4. «An Open Source MQTT v3.1/v3.1.1 Broker.» [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Електронні дані, – Режим доступу: https://mosquitto.org. (дата звернення: 11.10.2019).
5. «HiveMQ – Enterprise MQTT Broker.» [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Електронні дані, – Режим доступу: http://www.hivemq.com. (дата звернення: 10.10.2019).

Номер
Розділ
Статті