Методика фрактального розрахунку споживання трафіку комп’ютерної мережі на основі методу мультифракційного хвилевого перетворення

DOI: 10.31673/2518-7678.2019.047479

  • Іщеряков С. М. (Іscheryakov S. M.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Каргаполов Ю. В. (Karhapolov Yu. V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Космінський Р. В. (Kosminsʹkyy R. V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Піскун О. О. (Piskun O. O.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

У статті розглянута методика фрактального розрахунку використання трафіку на основі математичної теорії безперервно відтворюваного самоподібного процесу, розроблена математична модель хвилевого перетворення.
В області інформаційних технологій фрактальний аналіз може надати можливість отримувати більш адекватні результати порівняно з результатами, які ґрунтуються на використанні традиційних аналітичних моделей та алгоритмів обчислення для визначення необхідних ресурсів мережі за певний проміжок часу. Фрактальний метод є найбільш конструктивним і універсальним засобом представлення процесу, оскільки на теперішній час за допомогою нього розв’язуються сотні практичних задач управління та прийняття рішення.
Математична модель хвилевого перетворення забезпечує можливість адекватного опису статистики мережевого трафіку і буде детальніше досліджена у майбутньому.

Ключові слова: фрактал, сингулярність, моделювання трафіку, мультифракційна хвилева модель, якість, масштабування, випадкова змінна, розподіл, трикутник Серпінського, випадкові величини.

Список використаної літератури
1. W. E. Leland, M. S. Taqqu, W. Willinger, D. V. Wilson, “Про самоподібний характер трафіку Ethernet”, IEEE / ACM Trans. Networking Vol. 2, арк.1-15. 1994 рік.
2. Б. Б. Мандельброт, Фрактальна геометрія природи. W.H.Freeman and Company, НьюЙорк, 1982 рік.
3. М.Барнслі, Фрактали скрізь. Academic Press Professional, 1993.
4. R.Riedi, M.S.Crouse, V.J.Ribeiro та R.G. Баранюк, “Мультифракційна модель вейвлетів із застосуванням до мережевого трафіку”, IEEE Trans. Інформу-вати. Теорія, Вип. 45, №3, арк.992-1018, квіт.1999.
5. Л.М.Каплан і К.Д.Куо, “Фрактальна оцінка за шумовими даними за допомогою дискретного дробового гауссового шуму (DFGN) та основи Хаара”, IEEE Trans. в Інфо. Теорія, 41 (12), 1993.
6. Л.М.Каплан і К.Д.Куо, "Розширення самоподібності дробового броунівського руху" IEEE Trans. Обробка сигналів, т.42, pp3526-30, груд.1994.
7. С. Ма і К. Джі, "Моделювання гетерогенного мережевого трафіку в домені вейвлетів", IEEE / ACM Trans. у Мережах, т.9, №5, жовт.2001, стор. 634-49.
8. R.Riedi, M.S.Crouse, V.J.Ribeiro, and R.G. Baraniuk, “A multifractal wavelet model with application to network traffic,” IEEE Trans. Inform. Theory, Vol. 45, no.3, pp.992-1018, Apr.1999.

Номер
Розділ
Статті