Особливості розгортання мікросервісних додатків за допомогою системи керування контейнерами

DOI: 10.31673/2518-7678.2019.044960

  • Ільїн О. Ю. (Ilyin O. Yu.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Катков Ю. І. (Katkov Yu. І.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Вергун Д. С. (Vergun D. S.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Шашлов А. В. (Shashlov A. V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

У статті коротко описано, що в залежності від потреб бізнесу можна застосовувати різноманітні технології, які дозволяють підвищувати ефективність роботи компанії. Головне не забувати, що кожна технологія має своє місце і важливо знати про їхнє існування, але кропітливо підходити до підбору використання тієї чи іншої, якщо ви працюєте на невеликому підприємстві з відчутно обмеженим бюджетом та невеликою кількістю клієнтів, які відвідують ваш сайт. Тоді можливо зовсім не потрібно вибудовувати велику відмовостійку та швидкомасштабовану систему, а краще зважити ризики й оцінити потенційні витрати на підтримку та експлуатацію великої системи та можливі витрати при одній годині простою на місяць/тиждень, існує величезна вірогідність, що для бізнесу буде дешевше “полежати” одну годину, так як, наприклад, вони зосереджені на офлайн бізнесі. Основним є те, що не завжди сучасні та модні технології є ключем до вирішення всіх проблем, а при виборі технологій потрібно оцінити ризики, фінанси та потреби компанії в використанні тієї чи іншої систем. Тому у статті розглядається проблема пошуку можливостей швидкого переходу від монолітної архітектури до мікросервісної архітектури побудови комп’ютерних систем за допомогою технології контейнеризації Docker та оркестровці контейнерів Kubernetes (K8s) для оцінки ефективності їх впровадження залежно від потреб бізнесу. Для цього виконується аналіз переваг та недоліків технології контейнеризації Docker, а також оркестровці контейнерів Kubernetes (K8s). Розгляд даної проблематики досить актуальний, тому що в даний час функціонування бізнесу залежить від того, наскільки існуючі програмно-апаратні засоби системи автоматизації управління бізнесом зможуть швидко адаптуватися до нових викликів або загроз у нових умовах функціонування бізнесу.

Ключові слова: програмно-апаратне забезпечення, автоматизація та інтелектуалізація процесів управління бізнесом, монолітна, сервісорієнтована та мікросервісна архітектура системи, Docker, Kubernetes.

Список використаної літератури
1. The Computer and the Brain (The Silliman Memorial Lectures Series) 3rd Edition by von Neumann, John (Author), Ray Kurzweil (Foreword), Yale University Press; 3 edition, 2012, 136 pages, ISBN-10: 0300181116, ISBN-13: 978-0300181111.
2. Computer Architecture: A Quantitative Approach 5th Edition by John L. Hennessy (Author), David A. Patterson (Author), Morgan Kaufmann; 5 edition (September 30, 2011), 856 pages, ISBN-10: 012383872X, ISBN-13: 978-8178672663.
3. Microservices vs. Service-Oriented Architecture. by Mark Richards. Publisher: O'Reilly Media, Inc.Release Date: April 2016. ISBN: 9781491975657.
4. Ivan Zmerzlyi Microservice architecture – [Електронний ресурс] – 2019 – Режим доступу: https://medium.com/@IvanZmerzlyi/microservice-architecture-f8a382291ff4 – Дата доступу: жовтень 2019.
5. Xiao Ma Microservice Architecture at Medium – [Електронний ресурс] – 2019 – Режим доступу: https://medium.engineering/microservice-architecture-at-medium-9c33805eb74f – Дата доступу: жовтень 2019.
6. Netflix MSA Platform – MeltingCon – [Електронний ресурс] – 2019 – Режим доступу https://meltingcon.github.io/2018/assets/files/%EC%A0%95%EC%9C%A4%EC%A7%84.pdf– Дата доступу: жовтень 2019.
7. Docker Cookbook/ by Sébastien Goasguen. Copyright © 2016 Sébastien Goasguen. All rights reserved. Printed in the United States of America. Published by O’Reilly Media, Inc., 1005 Gravenstein Highway North, Sebastopol, CA 95472.
8. Чи завжди потрібні Docker, мікросервіси та реактивне програмування? – [Електронний ресурс] – 2019 – Режим доступу: https://www.dataart.com.ua/news/chi-zavzhdi-potribni-dockermikroservisi-ta-reaktivne-programuvannya/ Дата доступу: жовтень 2019.
9. Kubernetes: Up and Running, 2nd Edition \ Dive into the Future of Infrastructure. By Brendan Burns, Kelsey Hightower, Joe Beda – Publisher: O'Reilly Media, Release Date: October 2019. Pages: 278.
10. Cloud Native DevOps with Kubernetes – by Justin Domingus, John Arundel. Publisher: O'Reilly Media, Inc. Release Date: March 2019. ISBN: 9781492040750.
11. Offcial Kubernetes documentation https://kubernetes.io/docs/concepts/overview/what-iskubernetes/
12. Ключевые концепции Kubernetes для службы Azure Kubernetes (AKS) – [Електронний ресурс] – 2019 – Режим доступу: https://docs.microsoft.com/ru-ru/azure/aks/concepts-clustersworkloads Дата доступу: жовтень 2019.

Номер
Розділ
Статті