Аналіз застосування технології блокчейн з метою забезпечення безпеки банківських операцій

DOI: 10.31673/2518-7678.2019.044448

  • Ткаленко О. М. (Tkalenko O. M.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Мельник М. В. (Melnyk M. V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

Блокчейн - одна з найперспективніших технологічних галузей (поряд з Big Data, Machine learning, штучним інтелектом), яка порівнюється за масштабом, мірою впливу і поширенням у майбутньому з тим ефектом, що справила на світ мережа Інтернет. Особливості технології розподіленого реєстру дозволяють використовувати її у різних галузях - від систем передавання й до більш надійного захисту авторських прав, наприклад, у мистецтві, науці. У даній статті проведений аналіз особливостей і ефективності застосування технології блокчейн для забезпечення безпеки банківських операцій. Проведено аналіз засобів, що забезпечують безпеку застосування даної технології. Описано основні принципи, корисні при використанні технології блокчейн при проведенні банківських операцій, а також можливі вразливості даної технології.

Ключові слова: блокчейн, хеш-функції, електронний підпис, колізії, відкритий ключ, фішинг, токен, інтеграція, ідентифікація, безпека, SWIFT.

Список використаної літератури
1. Воронцова Е.А., Мелешенко Е.Г. Блокчейн: панацея или угроза для хранения и передачи информации // Синергия наук. 2016. № 5. − С. 93 – 101.
2. Jay J.Wylie, Michael W., Bigrigg, John D. Strunk Survivable Information Storage Systems // Computer. 2000. Volume 33, Issue 8, p. 61-68.
3. Экранирование, анализ защищенности [Електронний ресурс] // – Режим доступу: http://www.intuit.ru/studies/courses/10/10/lecture/318.

Номер
Розділ
Статті