Дослідження ефективності алгоритму обробки сигналів в адаптивних антенних решітках при різних рівнях завад

DOI: 10.31673/2518-7678.2019.043443

  • Плющ О. Г. (Pliushch O. G.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

Раніше розроблений градієнтний алгоритм обробки сигналів в адаптивних антенних решітках було досліджено в нетипових ситуаціях, таких як відсутність завад або їх низький рівень. Результати комп’ютерного моделювання алгоритму засвідчили, що хоча і спостерігаються певні відхилення у діаграмі направленості від оптимальної, вони незначним чином впливають на досяжне відношення корисний сигнал/завада. Запропоновано шляхи удосконалення алгоритму за рахунок застосування адаптивного порогового пристрою.

Ключові слова: системи мобільного зв’язку, адаптивні антенні решітки, градієнтні алгоритми налаштування, імітаційне моделювання, відношення корисний сигнал/завада, пороговий пристрій.

Список використаної літератури
1. Гепко И. А., Олейник В. Ф., Чайка Ю. Д., Бондаренко А. В. Современные беспроводные сети: состояние и перспективы развития. – Киев: «ЕКМО», 2009. – 672 с.
2. Монзинго Р. А., Миллер Т. У. Адаптивные антенные решетки: Введение в теорию: Пер. с англ. – Москва: Радио и связь, 1986. – 448 с.
3. Радиоэлектронные системы: Основы построения и теория. Справочник. Изд. 2-е, перераб. и доп. / Под ред. Ширмана Я. Д. – Москва: Радиотехника, 2007. – 512 с.
4. Уидроу Б., Стирнз С. Адаптивная обработка сигналов: Пер. с англ. – Москва: Радио и связь, 1989. – 440 с.
5. Robert J. Mailloux, Phased Array Antenna Handbook, 3rd ed. Boston: Artech House, 2018.
6. John Volakis, Antenna Engineering Handbook, 5th ed. New York: McGraw-Hill Education, 2018.
7. O.G. Pliushch, “Gradient Signal Processing Algorithm for Adaptive Antenna Arrays Obviating Reference Signal Presence,” presented at the IEEE International Scientific-Practical Conference PIC S&T, Kyiv, Ukraine, October 8–11, 2019, Paper 190.

Номер
Розділ
Статті