Сучасні мови програмування для систем надання телекомунікаційних послуг

DOI: 10.31673/2518-7678.2019.041426

  • Макаренко А. О. (Makarenko A. O.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Гринкевич Г. О. (Grynkevych G. O.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Легомінова С. В. (Lehominova S. V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

В статті висвітлено результати досліджень сучасних мов програмування, які використовуються з метою розробки програм для окремих вузлів сучасних систем надання телекомунікаційних послуг. Визначено, що однією з найбільш перспективних підходів до створення сучасних систем надання телекомунікаційних послуг є технологія OpenFlow Softswіtch. Показано, що на основі мов програмування С та Java, розроблено спеціальні мови програмування мереж - Frenetic, NetCore і Nettle. Найбільш популярною мовою програмування серед програмістів, в т.ч. і сучасних систем надання телекомунікаційних послуг, є мова Java.

Ключові слова: мова програмування, телекомунікаційні послуги, NGN, OpenFlow Softswitch, C, C++, Python, Java, Rybu, Frenetic, NetCore і Nettle.

Список використаної літератури
1. Голышко А. IMS: полезные рекомендации / А. Голышко // Connect. – 2009. – № 5. – С. 2-6.
2. Гольдштейн А. Б., Соколов Н. А. Подводная часть айсберга по имени NGN // Технологии и средства связи. – 2006. - №2. – С. 12 - 21.
3. Беркман Л.Н., Терещенко Н.М. NGN: архітектура і реалізація // Зв'язок. – 2006. - №6. - С. 49 - 51.
4. Ложковский А. Г., Вербанов О. В. Проблемы перехода к сетям нового поколения NGN // Наукові праці ОНАЗ ім. О. С. Попова. – 2007. - №1. - С.161-163.
5. Балькін Г.Ф. Міграція мереж зв’язку до NGN // Вісник Українського науководослідного інституту зв’язку. – 2008. - №3. – С. 32 – 41.
6. Overview of 3GPP Release 5. Summary of all Release 5 Features // ETSI Mobile Competence Centre. - Finland, 2003. – 42 р.
7. Y.2001. Next Generation Networks – Frameworks and functional architecture models // ITU-T Recommendation. – Geneva, 2005. – 18 р.
8. Атцик А.А. Модели и методы управления медиа-шлюзами в сетях NGN: автореф. дис. на здобуття ступеня канд. техн. наук; спец. 05.13.13. - Модели и методы управления медиашлюзами в сетях NGN / А.А. Атцик: - Санкт-Петербург, 2009. - 19 с.
9. Поповський В.В. та ін. Телекомунікаційні системи та мережі. Структура й основні функції. Том 1 [Електронний ресурс] / В.В. Поповський та ін. // Компанія СМІТ – Режим доступу: http://www.znanius.com/3533.html
10. OpenFlow Switch Specification, Version 1.3.1 (Wire Protocol 0x04) [Electronic resource] // Open Networking Foundation. - Mode of access: ttps://www.opennetworking.org/images/stories/downloads/sdn-resources/onf-specifications/ openflow/openflow-spec-v 1.3.1.pdf
11. The OpenFlow Soft Switch [Електронний ресурс] Krzysztof Rutka // Erlang Factory – Режим доступу: http://www.erlang-factory.com/upload/presentations/635/ openflow.soft.switchkrzysztof.rutka.pdf
12. Смелянский Р.Л. и др. Отчет о научно-иследовательской работе [Електронний ресурс] / Р.Л. Смелянский и др. // ВМК МГУ – Режим доступу: https://cs.msu.ru/sites/cmc/files/scproj/4047_otchet_nir1_0.pdf
13. SDN Series Part Eight: Comparison Of Open Source SDN Controllers [Електронний ресурс] Sridhar Rao // Thenewstack – Режим доступу: http://thenewstack.io/sdn-series-part-eightcomparison-of-open-source-sdn-controllers/
14. N. Foster, R. Harrison, M.J. Freedman, C. Monsanto, J. Rexford, A. Story, D. Walker Frenetic: a network programming language // Proceedings of the 16th ACM SIGPLAN international conference on Functional programming: ICFP ’11. — New York, NY, USA: ACM, 2011. - P. 279–291.
15. A. Courtney, H. Nilsson, J. Peterson The Yampa arcade // Proceedings of the 2003 ACM SIGPLAN workshop on Haskell: Haskell ’13. - New York, NY, USA: ACM, 2013. - P. 7–18.
16. C. Monsanto, N. Foster, R. Harrison, D. Walker A compiler and run-time system for network programming languages // Proceedings of the 39th annual ACM SIGPLAN-SIGACT symposium on Principles of programming languages: POPL ’12. - New York, NY, USA: ACM, 2012. - P. 217–230.

Номер
Розділ
Статті