Методи побудови пасивних оптичних мереж з топологією «шина»

  • Недашківський О. Л.

Анотація

В роботі розглянуті питання побудови пасивних оптичних мереж доступу, а саме балансування мережі з топологією «шина». Запропонована і описана модель «чистої шини», що використовує тільки сплітери з двома виходами. На основі отриманих рівнянь запропонований алгоритм точного балансування мереж такого типу. Наведені в статті результати створюють можливість для подальшого аналізу і порівняння різних методів побудови таких мереж, з метою ефективного впровадження сучасних широкосмугових мереж доступу до Інтернет.

Ключові слова: топологія шина, Інтернет, мережа доступу, пасивна оптична мережа, оптичний сплітер, балансування

Номер
Розділ
Статті