Концепція підвищення надійності радіотехнічних пристроїв шляхом експериментальних досліджень запалювання та розвитку розряду у плазмових пальниках

  • Шульга О. В.
  • Шефер О. В.
  • Нелюба Д. М.
  • Гонтар М. М.

Анотація

У статті встановлено появу об'ємного випромінювання пов’язаного із виникненням нового виду розряду. Визначено параметри виникнення розряду та підрозрядного електронного струму. Іонізація газу потоком електронів з плазмового катода призводить до перерозподілу поля між плазмовим катодом і анодом. При збільшенні потенціалу основного електрода об'ємне випромінювання займає майже весь простір між основними електродами. При цьому допоміжний розряд практично перестає впливати на основний розряд, а допоміжний анод починає працювати в якості зонда.

Ключові слова: плазмовий пальник, тліючий розряд, іонізація газу, об'ємне випромінювання, допоміжний розряд, плазмовий катод, дифузія електронів, потенціал плазмового катода

Номер
Розділ
Статті