Функціональні переваги IP Multimedia Subsystem (IMS)

  • Кільменінов О. А.

Анотація

Донедавна доставка телекомунікаційних послуг була вертикальною, вимагала спеціалізованої інфраструктури та орієнтації на те, що вийшло у оператора. Важливим елементом було абонентське обладнання. Сьогодні, коли абонент працює в декількох мережах одночасно, така сервісна практика стає незручною. Тому цілком логічним продовженням розвитку телефонних «інтелектуальних мереж» (IN) в епоху NGN стала архітектура IMS (IP Multimedia Subsystem), орієнтована на надання будь-якого сервісу в будь-якому місці мережі з пакетною комутацією. У статті проаналізовано розвиток сучасних інфокомунікаційних мереж. Визначено чинники, які будуть впливати на створення мережі майбутнього Future Network та пріоритетне її використання. Зроблено висновок, що процес розгортання мережi майбутнього – лише питання часу.

Ключові слова: Softswitch, архітектура IMS, обладнання IMS, домен комутації пакетів, домен комутації каналів, інфокомунікаційні послуги, трафік, роумінг

Номер
Розділ
Статті