Концепція побудови інформаційної технології управління навчальним процесом на основі рефлексивного управління

  • Ільїн О. О.

Анотація

В роботі запропоновано концепцію побудови інформаційної технології управління навчальним процесом, яка спрямована на підвищення ефективності працевлаштування випускників вищого навчального закладу. Підґрунтям побудови технології є поєднання рефлексивного управління, яке базується на врахуванні уявлення суб’єктів про ситуацію та їх прагненні мислити один за одного, і когнітивного моделювання, яке дозволяє проводити як системний аналіз ситуації, так і синтез сценаріїв щодо управління нею.

Ключові слова: інформаційна технологія, навчальний процес, рефлексивне, управління, когнітивне, моделювання

Номер
Розділ
Статті