Завдання і методи визначення параметрів об’єктів управління телекомунікаційних мереж

  • В’юннік О. В.
  • Макаренко А. О.
  • Зіненко Ю. М.

Анотація

В роботі розглянуто завдання і методи визначення параметрів об’єктів управління телекомунікаційних мереж. Визначено, що у сучасній науці і техніці, а також в галузі телекомунікацій зокрема широко застосовуються математичні моделі досліджуваних процесів. Досліджено основні завдання визначення параметрів об’єктів управління, серед яких зокрема є завдання знаходження відповідного оператора стохастичного об’єкту, що характеризує зв’язок між випадковими вхідною і вихідною змінними. Показано, що широкими можливостями при параметричному визначенні параметрів об’єктів управління володіє метод найменших квадратів з використанням теорії чутливості та досліджено цей метод.

Ключові слова: телекомунікаційні мережі, об’єкт управління, математичні моделі, статистична ідентифікація, оператор

Номер
Розділ
Статті