Стохастична модель ситуаційно-адаптивної діагностики завадонасиченості системи широкосмугового бездротового зв’язку

  • Сайко В. Г.
  • Казіміренко В. Я.
  • Грищенко Л. М.
  • Кравченко В. І.

Анотація

У статті розглянуто розроблену модель ситуаційно-адаптивної діагностики сигнально-завадового стану частотних радіоканалівмережі широкосмугового мобільного зв’язку. На її основі досліджено алгоритм розпізнавання сигнально-часових ситуацій в системі широкосмугового бездротового стільникового зв’язку, що дозволяє проводити ідентифікацію вище зазначених ситуацій в умовах невизначеності позиціонування координат мобільних абонентів.

Ключові слова: ситуаційно-адаптивна діагностика, сигнально-часові ситуації, завадо насиченість, прихована марківська модель (ПММ)

Номер
Розділ
Статті