Порівняльна характеристика завадостійкості систем при використанні n-вимірних багатопозиційних сигналів

  • Толубко В. Б.
  • Беркман Л. Н.
  • Отрох С. І.
  • Гороховський Є. П.
  • Ярош В. О.

Анотація

В статті наведено задачу вибору оптимального багатопозиційного сигналу для побудови ефективного цифрового каналу передачі управляючої інформації. Розглянуто оптимальне укладання областей сигналів в тривимірному просторі для восьми, шістнадцяти та тридцятидвохпозиційного сигналу кубічно амплітудно фазової модуляції, та наведено їх відмінність. Розраховано коефіцієнти завадостійкості та побудовано криві ймовірності помилки при оптимальному прийомі в тривимірному просторі вищенаведених багатопозиційних сигналів.

Ключові слова: багатопозиційний сигнал, управляюча інформація, сигнальні сузір’я, коефіцієнт завадостійкості

Номер
Розділ
Статті