Удосконалений метод виявлення неправдивої інформації

DOI: 10.31673/2409-7292.2024.010014

  • Лаптєва Т. О. (Laptyeva T. O.) Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ

Анотація

За умов швидкого розвитку глобального інформаційного суспільства, широкого використання інформаційно-комунікаційних технологій у всіх сферах життя особливе значення набуває проблема інформаційної безпеки. Технології - двосічний меч у цій битві - також мають потенціал для вирішення проблеми. Алгоритми перевірки фактів, хоч і недосконалі, можуть діяти як вартові, позначаючи підозрілий контент. Прозорість і співпраця між платформами, дослідниками та незалежними фактчекерами мають вирішальне значення для вдосконалення цих інструментів і забезпечення відповідального застосування. Однак самі по собі технології не можуть виграти цю війну. Поле бою виходить за межі алгоритмів і коду, сягаючи самої тканини наших суспільств. Сучасні методи виявлення неправдивої інформації враховують лише вміст джерела даних, тобто самих даних, не звертаючи уваги на контекст даних. Беручи до уваги, що дані стають складнішими, їх стає все більше та більше, стає важливим розробка та удосконалення алгоритмів та методів виявлення неправдивої інформації з урахуванням сучасних особливості розповсюдження інформації. Тому метою роботи є розробка удосконаленого методу виявлення неправдивої інформації на основі синергії запропонованих додаткових методів. Удосконалення методу полягає у синергії п’яті складових. Кожна з котрих має можливість виявляти неправдиву інформації з де якою ймовірністю. Саме синергія та комбінаторика цих методів дає удосконалення загального методу та виявляти неправдиву інформації з більший ефективністю ніж існуючи методи.

Ключові слова: неправдива інформація, метод, синергія, розповсюдження, припинення, алгоритм.

Перелік посилань
1. Лаптєва, Т. О., Лукова-Чуйко, Н. В. Удосконалення методу виявлення неправдивої інформації на основі методу експертної оцінки «Дельфі». Наукоємні технології. Том 55 № 3 (2022) стр.193 – 199. DOI: 10.18372/2310-5461.55.16901.
2. Гнатієнко, Г. М., Снитюк, В. Є. Експертні технології прийняття рішень. − Київ: McLaut, 2008. − 444 с.
3. Schefer-Wenzl, S., Strembeck, M. Modeling support for role-based delegation in process-aware information systems. Business and Information Systems Engineering. 6 (4). 2014. pp. 215-237. DOI: 10.1007/s12599-014-0343-3
4. Лаптєва, Т. Алгоритм визначення міри існування недостовірної інформації в умовах інформаційного протиборства. Кібербезпека: освіта, наука, техніка. No 2 (14), 2021, с. 15-25. DOI 10.28925/2663-4023.2021.14.1525, ISSN 2663-4023.
5. Лукова-Чуйко, Н., Лаптєва, Т. Виділення та відбір ознак для визначення неправдивої інформації. V Міжнародна науково-практична конференція. “Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем” (PCSIТS)”27-28 жовтня 2022 р. Київ, Україна. Збірник матеріалів доповідей та тез. С 13-15.
6. Лаптєва, Т. О. Методика виявлення неправдивої інформації для безпеки Держави. Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Об’єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень» 23-24 листопада 2023 р. Київ. Україна. С.131–132.
7. Yevseiev, S., Laptiev, O., Korol, O., Pohasii, S., Milevskyi, S., Khmelevsky, R. Analysis of information security threat assessment of the objects of information activity. International independent scientific journal. Poland. Vol. 1, №34, 2021, pp.33 – 39. ISSN 3547-2340.
8. Yevseiev, S., Laptiev, O., Korol, O., Pohasii, S., Milevskyi, S. The mеtodology of automatical detection of digital illegal obtaing means of information. Scientific discussion. Praha, Czech Republic.Vol. 1, No 62, 2021. рр. 16– 22. ISSN 3041-4245.
9. Laptiev, O., Pohasii, S., Milevskyi, S., Khmelevsky, R., Barabash, A., Ponomarenko, V. Information security of the eGovernment. Journal of science. Lyon. №27, 2021, pp.49-54. ISSN 3475-3281.

Номер
Розділ
Статті