Вплив атмосфери на поширення лазерного випромінювання

DOI: 10.31673/2409-7292.2024.010013

  • Совин Я. Р. (Sovyn Ya. R.) Національний університет «Львівська політехніка», Львів
  • Пархуць Л. Т. (Parkhuts L. T.) Національний університет «Львівська політехніка», Львів
  • Ракобовчук Л. М. (Rakobovchuk L. M.) Національний університет «Львівська політехніка», Львів

Анотація

Стаття присвячена проблемі захисту інформації від зчитування оптоелектронним каналом шляхом вивчення впливу параметрів атмосфери на поширення лазерного випромінювання. У роботі розглядаються ключові аспекти послаблення випромінювання за рахунок розсіювання і поглинання повітряними газами та аерозольними частинками. Показано, що ефективність зондуючого лазерного променя залежить від екстремальних кліматичних умов і через розсіювання та поглинання потужність лазерного променя зменшуватиметься в міру його поширення в атмосфері. Враховуючи особливості проходження лазерного променя через атмосферу та вплив різного роду завад на зондуючий сигнал, можна спрогнозувати його затухання і блокування, а саме, для зчитування конфіденційної мовної інформації слід брати лазери з випромінюванням, що знаходиться на ділянках спектра атмосфери, зайнятих широкими вікнами прозорості за відповідних погодних умов; для захисту інформації від зчитування оптоелектронним каналом, потрібно використовувати параметри зовнішнього середовища, що унеможливлюють безпосередній доступ лазерного променя до об’єкту інформації. Представлене авторське бачення досліджень впливу атмосфери на поширення лазерного випромінювання, дозволить застосовувати узагальнені у цій статті результати, ідеї та пропозиції для вирішення актуальних завдань у сфері захисту інформації.

Ключові слова: захист інформації, лазерне випромінювання, лазерні системи акустичної розвідки, оптоелектронний канал, розсіювання, поглинання, атмосфера.

Перелік посилань
1. Катаєв, В. С. Захист інформації від перехоплення лазерними мікрофонами. Перспективні напрями захисту інформації: матеріали шостої міжнародної наук.-пр. конф. (Одеса, 02-06 вересня 2020 р.). Одеса: Бондаренко М.О., 2020. С. 76-78.
2. Поплавський, О. А., Поплавська, А. А., Коротун, І. А. Особливості організації передачі інформації лазером через атмосферу для розробки методів та програмно-апаратних засобів прогнозування характеристик зображень сигналу // Волоконно-оптичні технології в інформаційних та енергетичних мережах. 2014. С. 209-206.
3. Бурштинська, Х. В., Бабушка, А. В. Вплив атмосфери на послаблення лазерного променя при скануванні місцевості // Геодезія, картографія і аерофотознімання. Вип. 78, 2013. С. 49-53.
4. Wolfe, W. and Zissis, G. J. The infrared handbook. The Infrared Information Analysis Center. / Enviromental Research Institut of Michigan, 1989. 1700p. 10. URL: http://encyclopaedia.biga.
5. Basics of pulsed laser ranging: Textbook manual for universities / V.I. Kozintsev, M.L. Belov, V.M. Orlov et al.: ed. V.N. Rozhdestvina – M.: Publishing house of MSTU im. N.E. Baumen, 2006. – 512 pp.
6. Воробієнко, П. П., Нікітюк, Л. А., Резніченко, П. І. Телекомунікаційні та інформаційні мережі // – К.: САММІТ-Книга, 2010. – 708 с.
7. Дослідження розповсюдження лазерного випромінювання в атмосферному середовищі / В. Г. Петрук, С. М. Квартенюк, І. В. Васильківський, А. П. Іванов, П. М. Турчик // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. 2008. № 2 (16). С. 114-125.
8. Tyson, R. K. Principles of Adaptive optics // Academic Press. Orlando USA, 1991. 9. Frehlich, R. Simulation of laser propagation in a turbulent atmosphere // Applied Optics, № 39(3), 2000. pp. 393-397. doi: 10.1364/AO.39.000393.

Номер
Розділ
Статті