Потенціал Блокчейну у покращенні безпеки Веб-сайтів

DOI: 10.31673/2409-7292.2024.010004

  • Замрій І. В. (Zamrii I. V.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ
  • Шахматов І. О. (Shakhmatov I. O.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ

Анотація

З цифровою трансформацією та зростанням кіберзагроз безпека веб-сайтів стала життєво важливою складовою розвитку Інтернету. Веб-сайти містять велику кількість конфіденційної інформації, такої як особисті дані користувачів, фінансова інформація та комерційні таємниці. Зловмисники постійно шукають вразливості для атак та крадіжок даних, що може призвести до серйозних наслідків для користувачів та власників веб-сайтів. У даному дослідженні проведено широкий аналіз та порівняльне дослідження ефективності технологій блокчейн у порівнянні з традиційними методами безпеки веб-сайтів. Основна увага дослідження зосереджена на оцінці ключових параметрів, таких як точність прийняття рішень, швидкість обробки запитів та загальна надійність системи. Під час дослідження виявлено вплив кількості блоків у ланцюжку блокчейну та якості шифрування на точність прийняття рішень. Проаналізовано здатність системи ефективно стримувати потенційні загрози. Швидкість обробки запитів оцінювалася з урахуванням можливого впливу збільшення кількості блоків і ускладнення шифрування на продуктивність системи. Розроблено комплексну формулу оцінки загальної надійності системи, яка поєднує позитивні та негативні аспекти технологій блокчейн. Отримані результати вказують, що інтегруючи фактори точності та швидкості обробки в комплексну оцінку надійності системи, використання блокчейну дозволяє підвищити загальну надійність системи захисту веб-сайтів.

Ключові слова: блокчейн, захист веб-сайтів, кібербезпека, технології розподіленого реєстру, шифрування даних, оптимізація продуктивності.

Перелік посилань
1. How Effective Is Blockchain in Cybersecurity? [Електронний ресурс] // ISACA Journal. Режим доступу: www.isaca.org/resources/isaca-journal/issues/2021/volume-4/how-effective-is-blockchain-in-cybersecurity.
2. Sobchuk, V., Zamrii, I., Laptiev, S. Ensuring Functional Stability of Technological Processes as Cyberphysical Systems Using Neural Networks // Lecture Notes in Networks and Systems, 2023, Volume 536, рp. 581–592.
3. Liu, M., Yeoh, W., Jiang, F., Choo, K.-K. R. Blockchain for Cybersecurity: Systematic Literature Review and Classification // Journal of Computer Information Systems, 2021, рр. 1182-1198.
4.Шахматов, І.О., Замрій, І.В. Технологія blockchain як інструмент протидії неправомірному використанню доступу до веб-сайтів // Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Інженерія програмного забезпечення і передові інформаційні технології» (SoftTech-2023), присвячена 125-тій річниці КПІ імені І.Сікорського, 19-21 грудня 2023 року, Київ, Україна, с. 360-364.
5. Mahmood, S., Chadhar, M., Firmin, S. Cybersecurity Challenges in Blockchain Technology: A Scoping Review // Human Behavior and Emerging Technologies, 2022, Volume 2022, Article ID 7384000, 11 p.
6. How Blockchain Security Differs From Traditional Cybersecurity [Електронний ресурс] // Crypto & Blockchain Security, 2022. Режим доступу: https://cryptosec.com/crypto-blockchain-security/smart-contracts-security/.
7. Guo, H., Yu, X. A survey on blockchain technology and its security // Blockchain: Research and Applications, 2022, Volume 3, Issue 2, June 2022, 100067.
8. Gimenez-Aguilar, M., de Fuentes, J. M., Gonzalez-Manzano, L., Arroyo, D. Achieving cybersecurity in blockchain-based systems: A survey // Future Generation Computer Systems, 2021, Volume 124, рр. 91-118.
9. Wang, H., Wang, Y., Cao, Z., Li, Zh., Xiong, G. An Overview of Blockchain Security Analysis // China Cyber Security Annual Conference, 2019, CNCERT 2018: Cyber Security, pp. 55–72.
10. Taylor, P. J., Dargahi, T., Dehghantanha, A., Parizi, R. M., Choo, K.-K. R. A systematic literature review of blockchain cyber security // Digital Communications and Networks, 2020, Volume 6, Issue 2, рр. 147-156.
11. Tripathi, G., Ahad, M. A., Casalino, G. A comprehensive review of blockchain technology: Underlying principles and historical background with future challenges // Decision Analytics Journal, 2023, Volume 9, 100344.
12. Maulani, G., Gunawan, G., Leli, L., Ayu Nabila, E., Yestina Sari, W. Digital Certificate Authority with Blockchain Cybersecurity in Education // International Journal of Cyber and IT Service Management, 2021, 1(1), pp. 136–150. 13. Макарцев, М. О., Тушич, А. М., Замрій, І. В., Алексіна, Л. Т. Проблеми, труднощі та можливості ІоТ та хмарних обчислень // Зв'язок, 2021, №4. – С. 20-25.
14. Attkan, A., Ranga, V. Cyber-physical security for IoT networks: a comprehensive review on traditional, blockchain and artificial intelligence based key-security // Complex & Intelligent Systems, 2022, Volume 8, pp. 3559–3591.
15. Wenhua, Zh., Qamar, F., Abdali Taj-Aldeen, N., Hassan, R., Jafri, S. T. A., Nguyen, Q. N. Blockchain Technology: Security Issues, Healthcare Applications, Challenges and Future Trends // Electronics, 2023, 12(3), 546.
16. Mulyati, M., Ilamsyah, I., Ari,s A., Gunawan, I., Suzaki Zahran, M. Blockchain Technology: Can Data Security Change Higher Education Much Better? // International Journal of Cyber and IT Service Management, 2021, 1(1), pp. 121–135.
17. Grover, J. Security of Vehicular Ad Hoc Networks using blockchain: A comprehensive review // Vehicular Communications, 2022, Volume 34, 100458.
18. Honar, P. H., Rashid, M., Alam, F., Demidenko, S. Multi-Layer Blockchain-Based Security Architecture for Internet of Things // Sensors, 2021, 21(3), 772.
19. Prakash, R., Anoop, V. S., Asharaf ,S. Blockchain technology for cybersecurity: A text mining literature analysis // International Journal of Information Management Data Insights, 2022. Volume 2, Issue 2, 100112.
20. Wylde, V., Rawindaran, N., Lawrence, J., Balasubramanian, R., Prakash, E., Jaya,l A., Khan, I., Hewage, Ch., Platts J. Cybersecurity, Data Privacy and Blockchain: A Review // Computer Science, 2022, Volume 3, article number 127.
21. Khalil, A. A., Franco, J., Parvez, I., Uluagac, S., Shahriar, H., Rahman, M. A. A Literature Review on Blockchain-enabled Security and Operation of Cyber-Physical Systems // 2022 IEEE 46th Annual Computers, Software, and Applications Conference (COMPSAC), 2022, pp. 1774-1779.
22. Wang, Sh., Liu, Zh., Wang, H., Wang, J. Ensuring security in edge computing through effective blockchain node detection // Journal of Cloud Computing, 2023, volume 12, Article number 88.
23. Prashar, D., Jha, N., Shafi, M., Ahmad, N., Rashid, M., Banday, Sh. A., Khan, H. U. Blockchain-Based Automated System for Identification and Storage of Networks // Security and Communication Networks, 2021, Volume 2021, Article ID 6694281.
24. Chen, H., Luo, X., Shi, L., Cao, Y., Zhang, Y. Security challenges and defense approaches for blockchain-based services from a full-stack architecture perspective // Blockchain: Research and Applications, 2023, Volume 4, Issue 3, 100135.

Номер
Розділ
Статті