Побудова ефективної системи мережевої безпеки підприємства на основі методу аналізу ієрархій показників якості

DOI: 10.31673/2409-7292.2024.010001

  • Савченко В. А. (Savchenko V. A.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ
  • Рибальченко О. Г. (Rybalchenko O. G.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ

Анотація

Стаття присвячена аналізу оптимального вибору систем мережевої безпеки для підприємств на основі методу попарного порівняння критеріїв. Досліджено швидкість реакції, рівень захисту, інтегрованість та достовірність систем. Розглянуті загальні вимоги щодо якості та вартості. Висновок робиться про необхідність комплексного підходу до вибору системи та уважного врахування всіх аспектів для забезпечення ефективного захисту інформації. Стаття аналізує важливість збалансованого підходу між ефективністю та вартістю при виборі системи мережевої безпеки. Підкреслено значення інтеграції з існуючими системами та врахування вимог щодо відповідності стандартам безпеки. Результати дослідження вказують на необхідність уважного аналізу перед прийняттям рішення щодо вибору системи мережевої безпеки для підприємства. Додатково, стаття розглядає вплив кожного з розглянутих критеріїв на загальний рівень захищеності мережі підприємства та надійність захисту інформації. Запропоновані рекомендації щодо оптимального вибору систем мережевої безпеки можуть стати корисними для керівництва підприємства та фахівців з інформаційної безпеки, сприяючи покращенню загального рівня кіберзахисту. У підсумку, стаття пропонує комплексний підхід до вибору систем мережевої безпеки на основі об'єктивного порівняння різних критеріїв. Врахування швидкості реакції, рівня захисту, інтегрованості та вартості допомагає підприємствам забезпечити ефективний та економічний захист їхніх інформаційних ресурсів. Дослідження може бути корисним як для керівництва, що вирішує питання інвестування в безпеку, так і для фахівців з інформаційної безпеки, що шукають оптимальні рішення для конкретних потреб підприємства.

Ключові слова: мережева безпека, IDS, IPS, попарне порівняння, кіберзагрози, вибір системи, ефективність, вартість, захищеність, інтегрованість, критерії.

Перелік посилань
1. Yanko, A. Система захисту комп’ютерної мережі / A. Yanko, R. Vyhivskyi // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2022. – Т. 2 (68). – С. 91-94. – doi: https://doi.org/10.26906/SUNZ.2022.2.091.
2. Мєшков, В. (2023). Аналіз систем інтелектуального моніторингу трафіку комп’ютерної мережі для систем виявлення атак. Information Technology: Computer Science, Software Engineering and Cyber Security, 1, 85–92, doi: https://doi.org/10.32782/IT/2023-1-11
3. Khalil, R. & Zaki, F. & Ashour, M. & Mohamed, M. (2010). A study of network security systems. Proceedings of the 10th WSEAS international conference on Applied computer science. 96-105. https://www.researchgate.net/publication/262365481_A_study_of_network_security_systems
4. Abbas, S. & Naser, W. & Kadhim, A. (2023). Subject review: Intrusion Detection System (IDS) and Intrusion Prevention System (IPS). Global Journal of Engineering and Technology Advances. 14. 155-158. 10.30574/gjeta.2023.14.2.0031.
5. Mutyala, P. Comparison of Intrusion Detection Systems / Intrusion Prevention Systems – A Selection Criterion. (2018). Culminating Projects in Information Assurance. 49. https://repository.stcloudstate.edu/msia_etds/49
6. Efe, A., Abacı, İ. N. Comparison of the Host-Based Intrusion Detection Systems and Network-Based Intrusion Detection Systems. Celal Bayar University Journal of Science. Volume 18, Issue 1, 2022, p 23-32. Doi: 10.18466/cbayarfbe.832533
7. Chiba, Z., Abghour, N., Moussaid, K., Lifandali, O., Kinta, R. A Deep Study of Novel Intrusion Detection Systems and Intrusion Prevention Systems for Internet of Things Networks, Procedia Computer Science, Volume 210, 2022, Pages 94-103, ISSN 1877-0509, https://doi.org/10.1016/j.procs.2022.10.124.
8. Савченко, В. А., Машков, О. А., Кравченко, Ю. В. Синтез високоточної радіонавігаційної системи на основі метода аналізу ієрархій показників якості. Зб. наук. праць інституту проблем моделювання в енергетиці. – № 22. – К.: ІПМЕ. – 2003. – С.41–48.
9. Нісфоян, С. С., Сисоліна, Н. П, Савеленко, Г. В. Розвиток методу аналізу ієрархій як механізму вибору інвестиційного проєкту на підприємстві. Центральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки, 2020, вип. 5(38), 228-237. DOI: https://doi.org/10.32515/2663-1636.2020.5(38).228-237
10. Шаповалова, О.О & Бурменський, Р.В. (2017). Розробка програмного додатка для реалізації методу аналізу ієрархій. Системи обробки інформації. 3(149). 45-48. 10.30748/soi.2017.149.09.

Номер
Розділ
Статті