Технологія забезпечення доступності інформації Дата-Центру на основі досягнення балансу продуктивності елементів системи

DOI: 10.31673/2409-7292.2023.030505

  • Захаржевський А. Г. (Zakharzhevskyi A. G.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ
  • Данилов І. Д. (Danylov I. D.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ
  • Берестяна Т. С. (Berestyana T. S.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ

Анотація

Стаття досліджує важливі аспекти забезпечення доступності інформації у Дата-Центрі (ДЦ). Зокрема, автори розглядають питання оцінки та синтезу продуктивності розподілених інформаційних систем (РІС) з метою досягнення оптимальних параметрів пропускної здатності та часу відгуку. Запропоновано методи побудови часових профілів для оцінки та аналізу продуктивності РІС у ДЦ. Застосування цих профілів дає можливість кількісно оцінити характеристики розподілених інформаційних систем та синтезувати системи з заданими параметрами продуктивності. Автори вказують на важливість узгодження параметрів пропускної здатності та часу відгуку між елементами системи для забезпечення неперервності роботи ДЦ та доступності інформації. Дослідження показує, що застосування розглянутих методів дає можливість апріорного формування структури ІС ДЦ з врахуванням попередньо визначених параметрів доступності інформації. Отримані результати є важливим кроком у напрямку забезпечення безперебійної роботи розподіленої системи Дата-Центру та підвищення доступності інформації у центрі обробки даних. Такий підхід може мати велике значення для прогресу та розвитку сучасних інформаційних технологій, зокрема, у плані підвищення ефективності роботи ДЦ та забезпечення надійності систем управління даними.

Ключові слова: Дата-Центр, розподілена інформаційна система, часовий профіль, послідовний виконавець, пропускна спроможність, час відгуку системи.

Перелік посилань
1. AL-Hazemi, Fawaz & Peng, Yuyang & Youn, Chan-Hyun & Lorincz, Josip & Li, Chao & Guo, Song & Boutaba, Raouf. (2018). Dynamic Allocation of Power Delivery Paths in Consolidated Data Centers based on Adaptive UPS Switching. Computer Networks. 144. 10.1016/j.comnet.2018.08.004.
2. Хошаба, О. М. Вивчення методу калібрування як важливої складової теорії продуктивності обчислювальних систем [Текст] / О. М. Хошаба // ІIІ Мiжнародна науково-практична конференцiя “Інформаційні технології в освіті, науці і техніці”: Тези допов. Черкаси, 2016. ‒ С. 52–54.
3. Sukhoroslov, O. V. Comparative study of scheduling algorithms for distributed computing environments [Text] / O. V. Sukhoroslov, A. M. Nazarenko // Program Systems: Theory and Applications. ‒ 2017. ‒ Volume 8. ‒ Issue 1. ‒ Р. 63–81.
4. Пелех, Н. В., Шпур О.М., Климаш М.М. Модель оцінки ефективності функціонування хмарного центру з високим ступенем віртуалізації та в умовах групового надходження запитів // Проблеми телекомунікацій.‒ 2020. ‒ № 2(27). ‒ С. 82–98.
5. Starovoitenko, O. V. (2020) Achieve Efficient Distributed Scheduling with Cloud Message Queuing for Multitasking and High-Performance Computing. International Academy Journal Web of Scholar. 8(50). doi: 10.31435/rsglobal_wos/30122020/7323
6. Савенко, O., Нічепорук, A., & Паюк, В. (2019). Оцінка ефективності та достовірності розподілених систем виявлення зловмисного програмного забезпечення в комп’ютерних системах локальних мереж. Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво, (36), 134-139. https://doi.org/10.36910/6775-2524-0560-2019-36-17.
7. Kovalenko, T. N. Analysis of Productivity of Distributed Systems with Service Oriented Architecture under Conditions of Limited Link and Buffer Resources of Telecommunication Network [Text] / T. N. Kovalenko // Electronic Scientific Specialized Edition Journal “Telecommunications Problems”. ‒ 2012. ‒ № 1 (6). ‒Р. 3–11.
8. Rauber, Th. Parallel Programming for Multicore and Cluster Systems [Text] / Th. Rauber, G. Runger // Springer, XIII. ‒ 2013. ‒ 516 p.
9. Kahanwal, B. Towards High Performance Computing (HPC) Through Parallel Programming Paradigms and Their Principles [Text] / B. Kahanwal // International Journal of Programming Languages and Applications (IJPLA). ‒ 2014. ‒ Vol. 4. ‒ No.1. ‒ Р. 45‒55.
10. Hajibaba, M. A Review on Modern Distributed Computing Paradigms: Cloud Computing, Jungle Computing and Fog Computing [Text] / M. Hajibaba, S. Gorgin // Journal of Computing and Information Technology. ‒ 2014. ‒ CIT 22, 2. ‒ Р. 69–84.
11. Савченко, В. А. Визначення продуктивності мультиагентної системи підтримки прийняття рішень на основі побудови часового профілю [Текст] / В.А. Савченко // Зб. наук. пр. Інституту проблем моделювання в енергетиці. Моделювання та інформаційні технології. – К.: ІПМЕ, 2011. – № 59. – С.67–72.
12. Смілянський, Р. Л. Модель функціонування розподіленої обчислювальної системи з часом [Текст] / Р. Л. Смілянський // Програмування.‒ 2013. ‒ No 5. ‒ С. 22‒34.
13. Smelianskii, R. L. Automated Control Systems Networks [Text] / R. L. Smelianskii // Computer Networks. ‒ 2011. ‒ Vol. 2. ‒ 240 p.
14. Savchenko, V. Assessment of Performance of a Distributed Information System Based on Time Profile // V. Savchenko, O. Matsko, V. Vorobiova, Y. Kizyak, V. Duhanets // Eastern European Journal of Enterprise Technologies. 2017. №6/2 (90). ‒ С. 41-54.
15. Savchenko, V. Providing of Data Center Information Security on the Basis of Performance Balance / Vitalii Savchenko, Halyna Haidur, Taras Dzyuba, Vitalii Marchenko, Matsko Oleksandr, Ivan Havryliuk // 2021 IEEE 3rd International Conference on Advanced Trends in Information Theory, ATIT 2021. – Proceedings, 2021, pp. 121–125.

Номер
Розділ
Статті