Концептуальна модель інтелектуальної мережі

DOI: 10.31673/2409-7292.2023.030202

  • Барабаш О. В. (Barabash O. V.) Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Київ
  • Лаптєв О. А. (Laptiev O. A.) Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ
  • Грушина О. (Grushyna O.) FedEx Express, Маямі, Флорида, США

Анотація

Розвиток концепції інтелектуальних систем управління (ІСУ) породжує ряд фундаментальних проблем, однією з яких є форма подання інформації для організації механізмів управління. При цьому найважливішим аспектом є аналіз можливостей та особливостей використання різних інформаційних технологій обробки інформації в задачах інтелектуального управління. Досліджено концептуальну модель інтелектуальної мережі, яку пропонується використовувати при синтезі мережі передачі керуючої інформації в інтелектуальних системах керування інфокомунікаційними мережами. Показано, що під час синтезу інтелектуальних систем управління необхідно враховувати такі особливості: швидкість обробки на верхніх рівнях концептуальної моделі зменшується зі зростанням «інтелекту», який, у свою чергу, падає в міру просування вниз по транспортуванню. рівень запропонованої моделі. Наведено принципи побудови та архітектури ІСУ з урахуванням поточних показань засобів вимірювання та інформації. Запропоновано модель обслуговування претензії в ІСУ, яка використовує використання детермінантів керованості та централізованої логіки. Доведено, що динамічний розподіл інформаційних потоків є одним із ефективних способів збільшення використання ресурсів мережі в екстрених ситуаціях. Для забезпечення динамічного розподілу потоків в мережі передачі керуючої інформації пропонується використовувати систему керування динамічним розподілом потоків, яка є підсистемою ІСУ. Було показано, що динамічна маршрутизація ефективна лише при середньому використанні каналу. Було доведено, що динамічна маршрутизація ефективна лише при середньому використанні каналу.

Ключові слова: мережа, інтелектуалізація, система керування, синтез, модель, потреба, вплив, розподіл, потік.

Номер
Розділ
Статті