Інформаційна безпека: соціологічна концептуалізація

DOI: 10.31673/2409-7292.2023.030007

  • Ветлицька О. С. (Vetlytska O. S.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ

Анотація

Стаття присвячена проблемі соціологічної концептуалізації поняття «інформаційна безпека», яка визначає сьогодні багато напрямів досліджень, пов'язаних з вивченням інформаційного суспільства та глобальних ризиків, які воно несе поряд з прогресивними тенденціями та технологічними інноваціями. Категорія безпеки має як об'єктивний зміст, так і суб'єктивний. При вивченні даного явища у конкретному суспільстві, у конкретній соціальній сфері, на конкретному рівні (мікро-, мезо- або макро), цю дуалістичність слід враховувати, так як відчуття безпеки часом важливіше за її реальну сутність, оскільки без першої наявність другої безглуздо для безпечного функціонування соціуму.

Ключові слова: безпека, інформаційна безпека, інформаційне суспільство, ризики, загрози, інформаційний простір.

Перелік посилань
1. Євдоченко Л. О. Удосконалення системи державного забезпечення інформаційної безпеки України в умовах глобалізації: автореф. дис. канд. наук з держ. упр. : 25.00.01 / Л. О. Євдоченко. – Л., 2011. – 24 с.
2. Гуцу С. Ф. Правові основи інформаційної діяльності [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://studrada.com.ua.
3. Дзьобань О. П. Національна безпека України: концептуальні засади та світоглядний сенс: монографія / О. П. Дзьобань. – Харків : Майдан, 2014. — 284 с.
4. Бондаровська В. Інформаційно-психологічна безпека України виклики, актуальні проблеми, шляхи вирішення http://uaed.uaforums.net/ – vt10.html.
5. Найдьонова Л. А. Рефлексивний капітал громади як основа інформаційної безпеки http://uaed.uaforums.net/–vt10.html.
6. Bell D. The Coming of Post-industrial Society. A Venture in Social Forecasting. N.Y., Basic Books, Inc., 1973; Masuda Y. The Information Society as Postindustrial Society. Washington.: World Future Soc., 1983.
7. Дзьобань О. П. Сучасний віртуальний простір: конгеніальність віртуальності й міфу. Стратегічні пріоритети. 2017. № 3. С. 163-170.
8. Паламарчук С. А., Шемендюк О. В., Ляшенко Г. Т., Ткач В. О. Забезпечення захисту кіберпростору в провідних країнах світу. Збірник наукових праць Військового інституту телекомунікацій та інформатизації. 2020. Вип. 1. С. 58-64.
9. Ліпкан В. А. Національна безпека України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://pidruchniki.ws/15341220/politologiya/ponyattya_vidi_zagroz_natsionalnim_interesam_natsionalniy_bezpetsi_informatsiyniy_sferi.
10. Столбов Д. Особливості Інтернет-діяльності сучасного підлітка / Д. Столбов// Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. – 2014 – С. 327-331.
11. Гнатюк Р. Соціальні мережі: співвідношення позитиву і негативу.[Електронний ресукс] / Р.Гнатюк // Дзеркало тижня. Україна. – 2013.
12. Кормич Б. А. Інформаційна безпека: організаційно-правові основи: навч. посіб. / Б. А. Кормич. – К. : Кондор, 2014. – 384 с.
13. Samygin S.I. Global challenges of the present and safety of a civilization of the third millennium / S.I. Samygin, A.V. Vereshchagina // European Social Science Journal. 2014. № 6. V. 2. URL: http://miiinfo.ru/data/documents/EZhSN-2014-6- 2.pdf of Page 60–66.
14. Samygin S.I. Family and social safety / S.I. Samygin, A.V. Vereshchagina // Humanities, Social-economic and Social Sciences. 2014. № 2. P. 116–120.
15. Указ Президента України Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2016 року «Про Доктрину інформаційної безпеки України».
16. Проскуріна О. Політико-правові аспекти розвитку інформаційного суспільства в Україні /О. Проскуріна // Політичний менеджмент. – 2014. – № 3. – С. 62-68.
17. Маніпулятивний вплив медіа. Частина І. Маніпуляції. https://www.miyklas.com.ua/p/gromadyanskaosvita/10-klas/svit-informatciyi-ta-mas-media-365485/manipuliativnii-vpliv-media-365913/re-e1a703d1-f85f-4e21-9204-1d1cf58d8043
18. Медіаграмотність “на пальцях”: як вижити у світі фейків і дезінформації. https://my.science.ua/mediagramotnist-na-paltsyah-yak-vyzhyty-u-sviti-fejkiv-i-dezinformatsiyi/

Номер
Розділ
Статті