Технологія сніфінгу у локальній мережі підприємства з використанням Wireshark

DOI: 10.31673/2409-7292.2023.030003

  • Захаржевський А. Г. (Zakharzhevskyi A.H.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ
  • Таванюк Д. М. (Tavanyuk D. M.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ
  • Хворостяний Р. В. (Hvorostyany R. V.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ

Анотація

В роботі наведено структура та основні показники локальної мережі підприємства, засоби аналізу захищеності та виявлення її вразливості. Проаналізовані моделі загроз та визначенні ризики які можуть виникати при передачі інформації в мережі. Проаналізовано різні засоби сніфінгу та наведено їх класифікацію. На основі проведеного аналізу та досліджень розроблено рекомендації що до застосування методів та засобів протидії сніфінгу в локальній мережі підприємства. Галузь використання – кібербезпека локальних мереж.

Ключові слова: локальна мережа підприємства, загрози, кібербезпека, захист мереж, розслідування кіберзагроз, сніфінг, мережевий трафік, мережеві протоколи.

Перелік посилань
1. Жилін А. В. Технології захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах: навч. посіб. / А. В. Жилін, О. М. Шаповал, О. А. Успенський ; ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2021. – 213 с.
2. Аналізатори [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурса: https://thk.kz/index.php/informatsiya/stati/318-20-besplatnykh-programm-administratora
3. 11 найкращих нюхачів WiFi - бездротові нюхачі пакетів у 2021 році. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурса: https://uk.myservername.com/11-best-wifi-sniffers-wireless-packet-sniffers-2021
4. Що таке сніфер? [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурса: https://www.avg.com/en/signal/what-is-sniffer
5. Chris Sanders. Practical packet analysis using Wireshark то Solve Real-World neтwork probleмs, 3-rd edition: San Francisco - No Starch Press, 2017 – 368 p.
6. Wireshark. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурса: http://www.wireshark.org/

Номер
Розділ
Статті