Забезпечення стійкості кібероборони держави в умовах збройного конфлікту

DOI: 10.31673/2409-7292.2023.030001

  • Савченко В. А. (Savchenko V. A.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ

Анотація

Стаття присвячена проблемі стійкості кібероборони національної безпеки в контексті сучасних збройних конфліктів. У роботі розглядаються ключові аспекти, які становлять загрозу для кібербезпеки держави, включаючи кібератаки, кібершпигунство і кіберсаботаж. Стаття аналізує необхідність розвитку кіберінфраструктури, підготовки кадрів та кризового плану для відновлення після кібератаки. Також розглядається роль державних інституцій у забезпеченні кібербезпеки, включаючи розробку нормативного регулювання і співпрацю з приватним сектором та академічними установами. Крім того, стаття висвітлює міжнародний аспект стійкості кібероборони і важливість співпраці між державами та дотримання міжнародних норм і правил у кіберпросторі. Робота закінчується висновками щодо важливості спільних зусиль національних та міжнародних громадських структур для забезпечення сталої кібербезпеки в умовах збройних конфліктів.

Ключові слова: кібербезпека, кібероборона, стійкість кібероборони, війна, збройний конфлікт.

Перелік посилань
1. Про основні засади забезпечення кібербезпеки України : Закон України від 5 жовтня 2017 р. № 2163-VIII. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2163-19.
2. Резнікова О. О. Національна стійкість в умовах мінливого безпекового середовища : монографія. – Київ : НІСД, 2022. – 456 с.
3. Даник Ю.Г. Основи кібербезпеки та кібероборони / Ю.Г. Даник, П.П. Воробієнко, В.М. Чернега. – [Видання друге, перероб. та доп.]. – Oдеса.: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019. − 320 с.
4. Всеохоплююча оборона України: стан, проблеми та заходи щодо зміцнення кібероборони держави і створення кібервійськ. URL : https://opk.com.ua/
5. Кібератаки на Україну. URL : https://uworld.news/news/kiberataky-rosii-na-ukrainu-ie-1002005.html
6. Buchan, J., Carr, M., & Hancock, C. (2018). Cyber Resilience: A Review of Critical National Infrastructure in the UK. International Journal of Disaster Risk Reduction, 27, 145-152.

Номер
Розділ
Статті