Застосування Байєсівської фільтрації електронних листів для виявлення спаму

DOI: 10.31673/2409-7292.2022.034854

  • Волков М. (Volkov M. V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Бондаренко А. А. (Bondarenko A. A.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

Проведено дослідження впливу спам повідомлень та сучасних загроз щодо процесу обміну електронної пошти корпоративної інформаційної системи. Досліджено роль спаму та його вплив у корпоративних інформаційних системах. Досліджено особливості напрямів протидії та технології забезпечення захисту електронної пошти від спаму. На основі досліджень, проведених в роботі, розроблено баєсівський класифікатор для фільтрації електронних листів поштового обміну у корпоративній інформаційній системі.

Ключові слова: електронна пошта, спам, фільтрація повідомлень, класифікатор.

Перелік посилань
1. Graham P. A Plan for Spam / P. Graham, 2002. – Режим доступу: http://www.paulgraham.com/spam.html.
2. Robinson G. A Statistical Approach to the Spam Problem / G. Robinson // Linux Journal, 2003. — Issue #107. – Режим доступу: http://www.linuxjournal.com/article/6467.
3. Vikas P. Deshpand. An Evaluation of Naive Bayesian Anti-Spam Filtering Techniques / Vikas P. Deshpande, Robert F. Erbacher, Chris Harris // Proceedings of the 2007 IEEE Workshop o n Information Assurance United States Military Academy, West Point, 2007. – NY 20–22 June. – Режим доступу: http://digital.cs.usu.edu/~erbacher/publications/Bayes-Vikas2.pdf.
4. Спам, види спаму і боротьба зі спамом // Безкоштовні антивіруси і антивірусні програми для пк, кпк, нетбуків та мобільних телефонів. – Режим доступу: http://bestfree-soft.at.ua/publ/spam_vidi_spamu_i_borotba_zi_spamom/1-1-0-33. – Дата доступу: листопад 2016 року. – Заголовок з екрану.
5. Спам // Знаймо разом. – Режим доступу: http://znaimo.com.ua/Спам.
6. Text Classification using Naive Bayes [Електронний ресурс] – 2015. – Режим доступу: http://www.inf.ed.ac.uk/teaching/courses/inf2b/learnnotes/inf2blearnnote07-2up.pdf
7. The importance of neutral examples for learning sentiment [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Електронні дані. – Rita McCue, Jonathan Schler – 21.10.2005 – http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary? doi=10.1.1.84.9735 77
8. Too much information [Електронний ресурс]: [Веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: https://www.economist.com/node/18895468

Номер
Розділ
Статті