Забезпечення безпеки системи управління базами даних PostgreSQL

DOI: 10.31673/2409-7292.2022.032431

  • Баргилевич О. А. (Bargylevych O. A.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Найман Г. Г. (Naiman H. G.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

В даній статті проведено аналіз системи управління базами даних PostgreSQL сучасного підприємства. Також розглянуто базовий концепт бази даних, їх види, підвиди та прогресивне розширення бази даних в СУБД. Проаналізовано основні налаштування задля поліпшення безпеки СУБД, що мали можливі шляхи покращення безпеки як фізичного, так і віртуального середовища. Також проведений практичний приклад отримання доступу до середовища та безпосередньо до даних СУБД при базовій конфігурації, зроблені відповідні висновки та нотатки про можливі шляхи їх вирішення. Розроблено рекомендації, що бажано застосувати для покращення стану безпеки СУБД сучасного підприємства та уникнення випадків втрати або поширення конфіденційних даних.

Ключові слова: база даних, СУБД, PostgreSQL, безпека даних.

Перелік посилань
1. Налаштування захисту PostgreSQL від автоматизованих хакерських атак. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.8host.com/blog/zashhitapostgresql-ot-avtomatizirovannyx-xakerskix-atak/.
2. Фільтр Postgres: реалізація термінації та моніторингу Postgres SSL. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://github.com/envoyproxy/envoy/issues/10942.
3. Баргилевич Олександр Анатолійович. Дослідження способів і протоколів аутентифікації в інформаційно-телекомунікаційні системах. Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні проблеми кібербезпеки». Державний Університет Телекомунікацій, 27 жовтня 2021. Тези доповідей. С. 61 - 62. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.dut.edu.ua/uploads/p_2099_79407917.pdf.
4. Internet Security Glossary, Version 2. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4949.html.
5. Налаштування безпеки сервера PostgreSQL під управлінням Ubuntu. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://4ybakut2004.medium.com
6. Managing PostgreSQL users and roles. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://aws.amazon.com/ru/blogs/database/managing-postgresql-users-androles/.

Номер
Розділ
Статті