Динаміка зміни систем безпеки у процесі розвитку компанії від малої до великої

DOI: 10.31673/2409-7292.2022.031823

  • Звєздогляд О. В. (Zvezdoglyad O. V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Шевченко Р. Ю. (Shevchenko R. Yu.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

Стаття присвячена вивченню особливостей управління інформаційною безпекою компанії у процесі її розвитку від малої до великої. Вивчено загальні визначення та теоретичні положення інформаційної безпеки; досліджено сучасний стан і тенденції розвитку СУІБ малого, середнього та великого бізнесу в Україні; розроблено моделі забезпечення ІБ для малих, середніх та великих компаній і дано обгрунтовані рекомендації щодо їх впровадження. Результати дослідження можуть бути використані на підприємствах та організаціях малого, середнього та великого бізнесу у процесі вирішення проблем ІБ, запобігання виникненю критичних помилок, інцидентів та зайвих витрат в процесі зростання та розвитку бізнесу від малого до великого.

Ключові слова: управління інформаційною безпекою, система управління інформаційною безпекою, особливості управління інформаційною безпекою малого, середнього й великого бізнесу.

Перелік посилань
1. 2021 Cyber Security Statistics The Ultimate List Of Stats, Data & Trends. URL: https://purplesec.us/resources/cyber-security-statistics (Дата звернення: 19.03.2022)
2. Celia Paulsen Patricia Toth, Small Business Information Security: The Fundamentals. URL:
3. https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ir/2016/NIST.IR.7621r1.pdf (Дата звернення: 19.04.2022)
4. The most in-demanded Cyber skills for 2022. URL: https://www.infosecurity-magazine.com/blogs/in-demand-cyber-skill-2022 (Дата звернення: 18.06.2022)
5. Free SANS Information Security Resources: https://www.sans.org/security-resources (Дата звернення: 15.05.2022)
6. ISO/IEC 27000:2018 / Information technology – Security techniques – Information security management systems – Overview and vocabulary. 2018. 27 p.
7. ДСТУ ISO/IEC 27032:2016 (ISO/IEC 27032:2012, IDT) Інформаційні технології. Методи захисту. Настанови щодо кібербезпеки [Текст] : ДСТУ (Державний стандарт України) / Технічний комітет зі стандартизації «Інформаційні технології» (ТК 20). ‒ Київ: ДП «УкрНДНЦ», 2018. ‒ 44 с.
8. Мужанова, Т. М. Інформаційна безпека держави [Текст] : Навчальний посібник / Т. М. Мужанова. ‒ Київ: Державний університет телекомунікацій, 2019. ‒ 131 с.
9. Santos, H. M. D. Cybersecurity: A Practical Engineering Approach [Text] : Monograph / H. M. D. Santos. ‒ CRC Press, 2022. ‒ 340 p.
10. Yevseiev, S. Synergy of building cybersecurity systems [Text] : Monograph / S. Yevseiev [et al.]. ‒ Kharkiv: PC TECHNOLOGY CENTER, 2021. – 188 p.
11. James, A. IoT System Design: Project Based Approach [Text] : Monograph / A. James, A. Seth, S. C. Mukhopadhyay. ‒ Springer, 2022. ‒ 291 p.

Номер
Розділ
Статті