Система передачі секретних даних заснована на крипто-стеганографічної техніці

DOI: 10.31673/2409-7292.2020.015800

  • Борисенко І. І. (Borysenko I. I.) Одеський Національний політехнічний університет, м. Одеса
  • Трифонова К. О. (Tryfonova K. O.) Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса

Анотація

У статті запропоновано підхід до поліпшення стеганостойкості алгоритмів приховування інформації за рахунок спільного використання криптографічних перетворень інформації з стеганографічними. Дана оцінка якості кріптостеганографіческіх систем.

Ключові слова: стеганографія, криптографія, секретні дані, передача даних, цифрове зображення.

Перелік посилань
1. Грибунин В.Г., Оков И.H., Туринцев И.В. Цифровая стеганография. ‒ М.: Солон-Пресс, 2002. ‒ 272 с.
2. Борисенко І.І. Оценка возмущения контейнера при его стеганопреобразовании / І.І. Борисенко// Високі технології в машинобудуванні ‒ 2015. ‒ №1. ‒ С. 27-32.
3. Н. Смарт Криптография ‒ М.: Техносфера. ‒ 2006. ‒ 525 с.
4. Борисенко И.И. Особенности применения многоуровневого порогового преобразования изображения в компьютерной стеганографии/ И.И.Борисенко// Праці УНДІРТ. Теоретичний та науково-практичний журнал радіозв’язку, радіомовлення і телебачення, 4(48) 2006. Видання УНДІРТ м. Одеса – с.53-59.
1. Борисенко И.И. Повышение помехоустойчивости стеганографического алгоритма/ И.И.Борисенко// Сучасний захист інформації. ‒ 2010. ‒ №1. ‒ С. 36‒42

Номер
Розділ
Статті