Модель побудови мобільної систем охорони периметру території

DOI: 10.31673/2409-7292.2020.014248

  • Лобанчикова Н. М. (Lobanchykova N. M.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

В статті запропоновано моделі та методи побудови мобільних (швидкого розгортання) систем охорони периметру території, що являє собою інформаційну технологію, що спрямована на підвищення рівня захищеності підрозділів охорони та добуваючих підрозділів шляхом автоматизації процесу виявлення порушників периметру, прийняття управлінських рішень щодо генерації тривоги по підрозділу. Запропоновано структурну модель системи, модель взаємодії компонентів системи.

Ключові слова: периметр, охорона, інформаційна технологія, системи захисту інформації.

Перелік посилань
1. Юдін О. К. Сучасні практики впровадження системи аудиту інформаційної безпеки на об’єктах критичної інфраструктури / О. К. Юдін, Р. В. Зюбіна, О. В. Матвійчук-Юдіна // Наукоємні технології. – 2019. – № 1. – С. 36-43.
2. Корченко А.Г. Построение систем защиты информации на нечетких множествах [Текст] : Теория и практические решения / А.Г. Корченко. – К. : МК-Пресс, 2006. – 320 с
3. Захист інформації та економічна безпека підприємства: монографія [Текст] / О.О. Кузнецов, С. П. Євсеєв, С. В. Кавун. – Харків: Вид. Хнеу, 2008. – 360 с.
4. Грайворонський М.В. Безпека інформаційно-комунікаційних систем [Текст] / М.В. Грайворонський, О.М. Новіков – К.:Видавнича група bhv, 2009.– 608 с.
5. Пількевич І. А. Захист інформації в АСУ : навч. посібник [Текст] / І. А. Пількевич, К. В. Молодецька, Н. М. Лобанчикова. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. – 170 с.
6. Кавун, С. В. Інформаційна безпека: підручник / С. В. Кавун. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2009. – 368 с.
7. Завгородний В. И. Комплексная защита информации в компьютерных системах : учебное пособие [Текст] / В. И. Завгородний. – М. : Логос; Пбоюл, 2001. – 264 с.
8. Белов Е. Основы информационной безопасности : учебное пособие для вузов [Текст] / Белов Е., Лось В., Мещеряков А. – М. : "Студио", 2006. – 356 с.
9. Малюк А. А. Информационная безопасность: концептуальные и методологические основы защиты информации: [учеб. пособие для вузов]. – М. : Горячая линия-Телеком, 2004. – 280 с.
10. Згуровський, М.З. Основи системного аналізу: підручник [для студ. вищ. навч. закл.] / М.З. Згуросвський, Н.Д. Панкратова. – К: Видавнича група BHV, 2007. – 544 с.
11. Коцюба В.П. Удосконалення організації охорони тимчасово розташованих військових об’єктів шляхом впровадження сучасних технічних засобів охорони / В.П. Коцюба // Наука і техніка Повітряних Сил : Наук.-техн. журн. – Х.:ХУПС, 2011.– №1(5) – С.164–167.
12. Жуков В.І. Визначення шляхів протидії диверсіям формувань сил спеціальних операцій / В.І.Жуков, В.П. Коцюба, О.С. Тітов // Збірник наукових праць ХУПС. – Х.:ХУПС, 2010. Вип. (4)26. – С. 10-14.
13. Дзеверін І.Г. Синтез структури комплексної системи охорони і оборони військових об’єктів Повітряних Сил / І.Г. Дзеверін І.Л. Костенко, О.М. Борщевський //Наука і техніка Повітряних Сил : Наук.-техн. журн. – Х.:ХУПС, 2010. – Вип. (2)4, – С. 186-190.
14. Системний аналіз та прийняття рішень в інформаційній безпеці: підручник. / В.Л. Бурячок, С.В. Толюпа, А.О. Аносов, В.А. Козачок, Н.В. Лукова-Чуйко / – К.:ДУТ, 2015. – 345с.

Номер
Розділ
Статті