Підвищення якості кібернетичної безпеки в інформаційно-телекомунікаційній системі підприємства

DOI: 10.31673/2409-7292.2020.013741

  • Лагута В. В. (Laguta V. V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

Проаналізовано принцип організації системи безпеки з використанням моделі OSI та рекомендації стандарту кібербезпеки ISO 27000. Показано переваги побудови системи безпеки з використанням доменного підходу. Розроблені рекомендації для побудови захищеної комп’ютерної мережі. Захист доцільно будувати по наступним напрямам: захист систем та пристроїв, безпека серверів, забезпечення захисту мережі та фізична безпека.

Ключові слова: інформаційно-телкомунікаційна система, інформація з обмеженим доступом, домен, хост, об’єкт інформаційної діяльності, корпоративна мережа.

Перелік посилань
1. А. Астахов. Аналіз захищеності корпоративних автоматизованих систем /А. Астахов. – Москва, 2010.
2. Standart ISO 27000 - https://intercert.com.ua/articles/regulatory-documents/210-iso-27000
3. Безпека корпоративних мереж - https://www.cisco.com/c/ru_ru/solutions/enterprise-networks/enterprise-network-security/index.html

Номер
Розділ
Статті