Застосування методу динамічного програмування для побудови ефективної системи відеоспостереження

DOI: 10.31673/2409-7292.2020.013136

  • Котенко А. М. (Kotenko A. M.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Кітіченко Н. С. (Kitichenko N. S.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

У статті проаналізовано існуючі підходи до побудови систем відеоспостереження. Розроблена нова методика побудови ефективної системи відеоспостереження. Методика ґрунтується на методі динамічного програмування, теорії оптимізації.

Ключові слова: відеоспостереження, канал витоку інформації, інформація з обмеженим доступом, лінійна трансформація, критерій, метод експертних оцінок.

Перелік посилань
1. Котенко А.М. Запобігання витоку інформації матеріально-речовим каналом за рахунок використання систем відеоспостереження. Сучасний захист інформації. Киів: ДУТ, 2017. № 1. – С. 48 – 52.
2. Кулич И.Л. Глава 4. Задачи динамического программирования // Математическое программирование в примерах и задачах. — М.: Высшая школа, 1986. — 319 с. — ISBN 5-06-002663-9.
3. https://psytest.wordpress.com/data_treatment/normalization_indicator/.

Номер
Розділ
Статті