Методика підвищення захищеності інтернет речей на базі технологій блокчейна

DOI: 10.31673/2409-7292.2020.012530

  • Гайдур Г. І. (Gaidur G. I.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Гай Д. О. (Gai D. O.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Алексенко С. О. (Aleksenko S. O.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

В статі розглянуто та запропоновано спосіб використання технології блокчейн в Інтернет-речах. Проведено дослідження що дозволяють виявити факти щодо використання технології блокчейн для захисту Інтернет-речей. Виявлено позитивні наслідки впровадження даної технології в бізнес-процесах. Досліджено, що технологія блокчейн має значний потенціал застосування у різних сферах діяльності, однак найбільш перспективою сферою застосування цієї технології є в Інтернет речах і кіберфізичних системах. Технологія блокчейн пропонує вирішення проблеми безпеки і конфіденційності у середовищі Інтернет речей, забезпечуючи новий обчислювальний рівень, де дані можуть бути безпечно оброблені та проаналізовані, залишаючись приватним. Розкрито потенційні переваги та виділено проблеми, які потрібно вирішити для ефективного використання цієї технології у середовищі Інтернет речей.

Ключові слова: технологія, блокчейн, Інтернет речі (IoT), безпека, конфіденційність, цілісність, аутентифікація.

Перелік посилань
1. Blockchain Technology in Internet of Things./ [LiehuangZhu, KekeGai, MengLi,] // Springer Nature Switzerland AG – 2019.
2. Блокчейн-архітектура для Інтернету речей [Електронний ресурс] // - Режим доступу: https://www.ibm.com/blogs/research/2018/10/blockchain-internet-of-things/ (20.03.2020)
3. Blockchain та його роль в Інтернеті речей [Електронний ресурс] // - https://www.researchgate.net/publication/333294541_Blockchain_and_its_Role_in_the_Internet_of_Things_IoT (20.03.2020).
4. Documentation IOTA [Електронний ресурс] // - Режим доступу: https://docs.iota.org/ (20.03.2020).
5. Documentation IOTIFY [Електронний ресурс] // - Режим доступу: https://iotify.help/ (20.03.2020).
6. Documentation SONM [Електронний ресурс] // - Режим доступу: https://docs.sonm.com/ (20.03.2020).

Номер
Розділ
Статті