Оцінка завадостійкості тракту виявлення радіосигналів

DOI: 10.31673/2409-7292.2020.011824

  • Барабаш О. В. (Barabash O. V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Лаптєв О. А. (Laptev O. A.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Свинчук О. В. (Svynchuk O. V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Соловйов Є. В. (Solovyov Ye. V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Бушков В. Г. (Bushkov V. G.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

Дана стаття присвячена розробці та реалізації нової математичної моделі для здійснення оцінки завадостійкості тракту виявлення радіосигналу. Дана модель розроблена для тракту виявлення радіосигналу, який складається з одиничного резонансного контуру – квадратичного детектора та ідеального інтегратора. Описані робочі характеристики цього тракту за допомогою математичних формул. Змодельовано функцію завади у вигляді одиничного імпульсу. Проведено аналіз побудованих графіків, які підтверджують адекватність розробленої моделі завадостійкості обраного тракту виявлення радіосигналу. Отриманні результати можна використовувати для визначення характеристик для різних моделюючих функцій завад.

Ключові слова: модель, завадостійкість, фільтр, математичне сподівання, дисперсія, моделювання.

Перелік посилань
1. Пархоменко А.Н. Помехоустойчивость типичного тракта при обнаружении сигналов с флюктуирующей амплитудой / А.Н. Пархоменко, Б.И. Шоцкий // Известие высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Серия: Помехоустойчивость радиотехнических систем. – 1982. – № 25(4). – С. 96-98.
2. Куликов Г.В. Помехоустойчивость приема сигналов с квадратурной амплитудной манипуляцией в присутствии гармонической помихи. / Г.В. Куликов, А.В. Нестеров, А.А. Лелюх // Журнал радиоэлектроники. – 2018. – № 11. – С.11-24.
3. Fedorov E. The distribution for mation method of reference patterns of vocal speech sounds / E. Fedorov, H. Alrababah, A. Nehad // International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering. – 2017. – Vol. 6(3). – P. 35-39.
4. Ara Jullion A. Abello, Ara Jullion A. Abello, Gabriele Francesca Y., Domingo, Maria Jamelina T. Joven, Samanta Alexis S. Malubay Power Measurement Model Optimizationusing using MATLAB // International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering. – 2019. –Vol. 8(3). – P. 538-542.
5. Бакіко В.М. Визначення завадостійкості каналу зв’язку за випадкового впливу завад / В.М. Бакіко, П.В. Попович,. Швайченко В.Б. // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Техніка та електрофізика високих напруг. – 2018. – № 14. – С. 7-10.
6. Churyumov G., Tokarev V., Tkachov V., Partyka S. Scenario of Interaction of the Mobile Technical Objects in the Process of Transmission of Data Streams in Conditions of Impacting the Powerful Electromagnetic Field // 2018 IEEE Second International Conference on Data Stream Mining & Processing (DSMP). – 21-25 Aug. 2018. – P.183-186.
7. Method of coding information distributed by wireless communication lines under conditions of interference / A. Serkov, V. Breslavets, M. Tolkachov, V. Kravets // Сучасні інформаційні системи. – 2018. – Т.2, № 2. – С.145-148.
8. Serkov O.A., Churyumov G.I. On the issue of solving the problem of electromagnetic compatibility of the wireless telecommunication systems. / O.A. Serkov, G.I. Churyumov // Applied radio electronics. – 2017. – Vol. 16, no. 3-4 .– Р. 117-121.
9. Лаптєв О.А. Метод підвищення завадостійкості системи виявлення, розпізнавання і локалізації цифрових сигналів в інформаційних системах / О.А. Лаптєв, В.В. Собчук, В.А. Савченко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2019. – № 66. – С. 124-132.
10. Qualifying Requirements QR-160D (2004). Environmental Conditions and Test Procedures for Airborne Equipment, ARIAC.
11. Aaron Don M. Africa, Ara Jyllian A. Abello, Zendrel G. Gacuya, Isaiah Kyle A. Naco, Victor Antonio R. Valdes Face Recognition Using MATLAB // International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering. – 2019. – Vol. 8, № 4. – P. 1110-1116.

Номер
Розділ
Статті