Компонентна модель захисту передачі даних у системі електронного урядування

DOI: 10.31673/2409-7292.2020.011117

  • Пуха М. С. (Pukha M. S.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Савченко В. А. (Savchenko V. A.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Панадій С. В. (Panadiy S. V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

У статті розглядяється компонентна модель захисту передачі даних у системі електронного урядування, яка поєднує технічні підходи та організаційні заходи. Основний підхід авторів базується на збалансованому включенні різних технологій з огляду на забезпечення цілісності, конфіденційності та доступності інформації для користувачів, забезпечення контрольованості та швидкодії роботи систем на основі довіри між користувачами та службами Е-уряду. Пропонуються основні комопненти технічного та організаційного спрямування, а також підходи щодо їх поєднання.

Ключові слова: Електронний уряд, захист інформації, компонентна модель.

Перелік посилань
1. Погребняк І. Є. Електронний уряд (E-government) і електронне урядування (E-governance): поняття та принципи функціонування // Право та інновації № 3 (7) 2014. 26-35.
2. Електронне урядування та електронна демократія: навч. посіб.: у 15 ч. / за заг. ред. А.І. Семенченка, В.М. Дрешпака. – К., 2017. Частина 13: Захист інформації в системах електронного урядування / [О.М. Хошаба]. – К.: ФОП Москаленко О. М., 2017. – 72 с.
3. Національна стратегія електронної ідентифікації України. Біла книга з електронного урядування. Під редакцією О. Потія та Ю. Козлова // – К: НАДУ, 2015. – 145 с.
4. Соломко Ю. Електронне урядування: поняття, сутність, принципи та напрями розвитку // Ефективність державного управління. 2018. Вип. 2 (55). Ч. 1. – С. 135-143.
5. Luca Calderoni, Dario Maio, (2014) Cloning and tampering threats in e-Passports, Expert Systems with Applications 41 5066–5070.
6. Рощук М. Розвиток електронного урядування в Україні: правовий аспект забезпечення безпеки інформації // Ukrainian Scientific Journal of Information Security, 2018, vol. 24, issue 1, p. 17-22.
7. J. Jang-Jaccard, S.Nepal, (2014) A survey of emerging threats in cyber security‖, Journal of Computer and System Sciences 80 973–993.
8. Choi M., Lee J. and Hwang K. Information Systems Security (ISS) of E-Government for Sustainability: A Dual Path Model of ISS Influenced by Institutional Isomorphism // Sustainability 2018, 10, 1555.
9. Malik F. Saleh, (2011) Information Security Maturity Model , International Journal of Computer Science and Security (IJCSS), Volume (5) : Issue (3)
10. Adeel Javaid Electronic Voting System Security // SSRN Electronic Journal · January 2014. 1-18.
11. Mohammad Hazza Zu’bi, Hamdan Hasan AL-Onizat, (2012) E-government and security requirements for information systems and privacy (performance linkage), Journal of management research, Vol 4, No.4.
12. Ali, Omar & M.Wahby, Talaat & Osman, Izzeldin. (2016). E-government Security Models. International Journal of Computer Applications Technology and Research. 5. 439-442.
13. Deven C. Pandya1 , Dr. Narendra J. Patel. Study and analysis of E-Governance Information Security (InfoSec) in Indian Context. IOSR Journal of Computer Engineering (IOSR-JCE). Volume 19, Issue 1, Ver. IV (Jan.-Feb. 2017), PP 04-07.
14. Nanos, Ioannis & Misirlis, Nikolaos & Manthou, Vicky. (2017). Cloud Computing Adoption and E-government. 6th International Symposium and 28th National Conference on Operational Research, At Thessaloniki, Greece. June 2017.
15. Almarabeh, Tamara & Majdalawi, Yousef & Mohammad, Hiba. (2016). Cloud Computing of E-Government. Communications and Network. 08. 1-8.
16. Danielsen, Frank & Flak, Leif & Ronzhyn, Alexander. (2019). Cloud Computing in eGovernment: Benefits and Challenges. ICDS 2019 : The Thirteenth International Conference on Digital Society and eGovernments, At Athens, Greece.
17. Ali M. Al-Khouri, (2013) Technological and Mobility Trends in E-Government, Business and Management Research, Vol. 2, No. 3. 132-139.
18. El-Bakry, Hazem. (2015). Cloud Computing in E-Government: A Survey. International Journal of Advanced Research in Computer Science & Technology. Vol. 3, Issue 2 (Apr. - Jun. 2015)
19. Hassan R.G., Khalifa O.O. E-Government - an Information Security Perspective // International Journal of Emerging Trends & Technology in Computer Science. 2016. 36(1):1-9.
20. Shareef M. Shareef. Enhancing Security of Information in E-Government // Journal of Emerging Trends in Computing and Information Sciences. Vol. 7, No. 3 March 2016. 139-146.

Номер
Розділ
Статті