№ 3 (2013)

Зміст

Титул PDF
 
Зміст PDF
 

Статті

Методика структурного синтезу моделі контрольованого об'єкта за допомогою декомпозиції моделі PDF
Л. О. Комарова, С. І. Мєшков, О. С. Стец
Фрактальна модуляція для комунікаційних систем PDF
І. І. Матичин, В. В. Онищенко
Модифікована продукційна система і спеціалізований продукційний пристрій для підтримки рішень проблемно-пошукових задач PDF
Т. А. Мірталібов, Є. А. Тітенко
Розпаралелювання потоку команд у мультиядерних мікропроцесорах PDF
О. В. Дробик, Л. П. Лобанов, В. О. Яскевич
Передача радіосигналу по оптичному волокну на короткі відстані PDF
О. Лисюк, К. Годзишевський, Є. Ящишин
Кінематичні співвідношення та співвідношення закону Гука для осердя оптичного кабелю мереж доступу PDF
О. М. Скубак
Використання системи залишкових класів для реалізації асиметричних криптоалгоритмів на SIMD-архітектурах на прикладі RSA PDF
Я. І. Заячук, О. В. Мойсеєнко, М. М. Клим’юк
Вибір програмного забезпечення для освітньої установи PDF
В. М. Кучеренко, В. М. Черевик
Аналіз методів синтезу інваріантних до адитивної завади систем з постійними параметрами PDF
О. І. Чумак, І. А. Бойко, О. В. Зінченко, Г. С. Срочинська
Математичні моделі мережевих комутаційних вузлів як об'єктів управління PDF
А. С. Савченко, В. А. Василенко, Г. В. Даніліна
Особливості забезпечення інформаційної безпеки в корпоративних мережах з підтримкою протоколу IPv6 PDF
М. Д. Кабаченко, К. О. Трапезон
Оцінка якості послуг мереж IP як основи NGN PDF
О. В. Мурай
Один із методичних підходів до визначення стійкості функціонування системи управління PDF
А. І. Ісмагілов, І. Н. Ісмагілов
Імітаційне моделювання процесів в системах електропостачання та його застосування для дослідження розподілу випадкових величин PDF
В. В. Гончарук