Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 2 (2014) Основні вимоги до побудови та безпеки мереж наступного покоління Анотація   PDF
М. М. Браіловський, О. В. Пташок, Т. В. Погребна
 
№ 3 (2015) Основні рішення по передачі голосу в LTE Анотація   PDF
Г. Ю. Бишовець
 
№ 2 (2015) Особливості імітаційного моделювання безпроводових сенсорних мереж стандарту IEEE 802.15.4. Анотація   PDF
П. В. Галкін
 
№ 2 (2014) Особливості моделювання системи управління інфокомунікаційної мережі Анотація   PDF
О. О. Лещенко
 
№ 2 (2015) Особливості навчання математичних дисциплін у технічному університеті напряму інформаційно-комунікаційних технологій. Анотація   PDF
С. М. Шевченко
 
№ 3 (2016) Оцінка асимптотичної ефективності методу управління станом гетерогенної комп'ютерної мережі Анотація   PDF
С. Ю. Моденов
 
№ 1 (2015) Оцінка достовірності діагностики відмови в каналах зв'язку телекомунікаційної мережі Анотація   PDF
С. С. Родіонов
 
№ 1 (2014) Оцінка пропускної здатності телекомунікаційних систем Анотація   PDF
А. І. Семенко, С. В. Хомич
 
№ 2 (2016) Підхід до територіального розміщення вишок мобільного зв’язку Анотація   PDF
В. Є. Мухін, Я. І. Корнага, А. П. Яковлєва, Я. Є. Горбунов
 
№ 2 (2016) Параметричний синтез LTE EPS мережі з самоподібним трафіком Анотація   PDF
Д. В. Агеєв, Намір Касім, Алі Аль-Анссарі
 
№ 4 (2014) ПАССИВНАЯ ОПТИЧЕСКАЯ СЕТЬ С КОДОВЫМ РАЗДЕЛЕНИЕМ КАНАЛОВ Анотація   PDF
Г. Н. Розоринов, А. В. Платоненко
 
№ 2 (2016) Перцептивна модифікація метода N-грам для оцінювання схожості послідовностей символів за коефіцієнтом Серенсена Анотація   PDF
Д. С. Савченко
 
№ 2 (2015) Побудова єдиної інформаційної платформи телекомунікаційного оператора. Анотація   PDF
О. В. Копійка
 
№ 3 (2016) Побудова мета-моделі універсального медичного приладу Анотація   PDF
О. О. Сітнікова
 
№ 3 (2015) Побудова областей керованих станів динамічного об’єкта Анотація   PDF
В. В. Семко, В. І. Чепіженко
 
№ 4 (2015) Порівняльний аналіз ефективності алгоритмів фільтрації сигналів, побудованих на основі операцій L-групи, в умовах негаусовості завад (шумів) Анотація   PDF
А. О. Попов
 
№ 3 (2014) Посилення за імовірністю зовнішніх сигналів. Анотація   PDF
Г. М. Розорінов
 
№ 1 (2016) Потоки відмов відновлювальних систем Анотація   PDF
С. А. Федюнін
 
№ 2 (2016) Принцип передавання синхронізації в мережах нового покоління з використанням протоколу PTP (IEEE1588V2) Анотація   PDF
Н. В. Федорова, Д. О. Дьомін
 
№ 3 (2015) Про нормування навантаження на канали IP мережі Анотація   PDF
С. І. Тарбаєв, А. О. Макаренко
 
№ 4 (2015) Проблеми та перспективи впровадження OpenFlow Анотація   PDF
А. П. Бондарчук, В. Д. Солодкий, Н. О. Зайчук, А. С. Срочинська
 
№ 2 (2014) Проблеми цифрової обробки сигналів в оптичних системах зв’язку, що використовуються всередині будівлі Анотація   PDF
В. Є. Лукін
 
№ 4 (2016) Програмний комплекс для моделювання роботи GRID-системи із підтримкою захищеної обробки даних Анотація   PDF
О. Ю. Герасименко
 
№ 1 (2014) Проектування сервісів інфраструктури додатків в дата-центрах Анотація   PDF
О. В. Копійка
 
№ 2 (2014) Проектування сервісів зберігання даних Анотація   PDF
О. В. Копійка
 
126 - 150 з 201 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>