Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 2 (2017) Аналіз методів візуального відстеження об’єктів для використання в системах реального часу Анотація   PDF
А. А. Бабійчук, О. П. Сирота
 
№ 1 (2016) Аналіз методів підвищення продуктивності телекомунікаційних мереж хмарних сервісних систем Анотація   PDF
І. В. Демидов, Мухамед Мехді Ель Хатрі, Укаблі Юсеф
 
№ 2 (2014) Аналіз основних способів зниження радіолокаційної помітності та можливості їх застосування до наземних та повітряних об’єктів Анотація   PDF
Ю. В. Кравченко, Т. І. Дубас
 
№ 1 (2016) Аналіз функціонування складного об'єкту системи управління в телекомунікаціях Анотація   PDF
А. С. Дищук
 
№ 3 (2015) Аналіз часу збіжності протоколів маршрутизації OSPFv2 і OSPFv3 Анотація   PDF
В. В. Максимов, Д. О. Кравченко, О. О. Литвин
 
№ 2 (2014) Аналітичний метод визначення параметрів якості для системи черг у мережному вузлі Анотація   PDF
О. Г. Варфоломеєва, І. О. Лісковський
 
№ 3 (2015) Анализ влияния состояния интерфейса на динамику загруженности очереди на маршрутизаторе телекоммуникационной сети Анотація   PDF
А. С. Еременко, Т. Н. Лебеденко, Е. В. Старкова
 
№ 1 (2017) Анализ эффективности алгоритма фильтрации сигналов, построенного на основе операций L-группы Анотація   PDF
А. А. Попов
 
№ 3 (2015) Архітектури платформ мережевих ресурсів і послуг Анотація   PDF
О. В. Копійка
 
№ 3 (2014) Бізнес-стійкість підприємства: бізнес-цільовий процесно-орієнтований підхід Анотація   PDF
І. В. Голь
 
№ 4 (2014) Багатокритеріальна оптимізація параметрів програмно-конфігурованих мереж Анотація   PDF
В. Б. Толубко, Л. Н. Беркман, Л. О. Комарова, Є. В. Орлов
 
№ 4 (2016) Багатокритеріальна оптимізація систем управління телекомунікаційними мережами Анотація   PDF
Є. П. Гороховський, Ю. М. Зіненко, Л. П. Крючкова, І. І. Борисенко
 
№ 2 (2014) Безпека інформаційних технологій: сучасний стан стандартів ISO27k системи управління інформаційною безпекою Анотація   PDF
О. О. Цвілій
 
№ 1 (2017) Відновлення суднових комплексів в умовах експлуатації Анотація   PDF
О. В. Данік
 
№ 1 (2017) Відновлення функціонування телекомунікацій в надзвичайних ситуаціях Анотація   PDF
Г. Ф. Колченко, О. Г. Варфоломеєва
 
№ 3 (2014) Вдосконалений BFGS-алгоритм придушення завад в сучасних навігаційних супутникових системах Анотація   PDF
К. В. Герасименко
 
№ 1 (2016) Вероятностно-временной подход к оценке воздействия мешающего сигнала на радиостанцию Анотація   PDF
С. С. Родионов
 
№ 3 (2015) Визначення коефіцієнтів важливості для експертного оцінювання стеганографічних методів Анотація   PDF
О. О. Вовк
 
№ 4 (2016) Визначення критерію оптимальності амплітудно-частотної характеристики каналу зв'язку для систем передавання з ортогональними гармонічними сигналами Анотація   PDF
Л. М. Ляховецький
 
№ 3 (2016) Визначення оптимальних параметрів сигналів з підвищеною завадостійкістю для когнітивних радіомереж FH-OFDMA Анотація   PDF
В. Г. Сайко, О. В. Дікарєв, Д. О. Лисенко, Л. М. Грищенко, Л. В. Дакова, В. І. Кравченко
 
№ 4 (2014) Визначення оптимального маршруту для забезпечення надійності системи управління безпроводовими мережами Анотація   PDF
Г. І. Гайдур
 
№ 1 (2014) Визначення проблематики теорії функціональної стійкості щодо застосування в комп'ютерних системах Анотація   PDF
Ю. В. Кравченко, С. В. Нікіфоров
 
№ 1 (2014) Визначники показників якості системи ФАПЧ з диференційним звязком Анотація   PDF
А. П. Полоневич
 
№ 3 (2016) Використання ефектів нелінійного двопроменевого заломлення волоконних світловодів Анотація   PDF
О. М. Власов
 
№ 2 (2015) Використання загальноканальної сигналізації для оперативного моніторингу та контролю технічного стану телекомунікаційної мережі Анотація   PDF
Ю. Г. Савченко, А. П. Коваленко
 
26 - 50 з 237 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>