Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 3 (2015) Архітектури платформ мережевих ресурсів і послуг Анотація   PDF
О. В. Копійка
 
№ 3 (2014) Бізнес-стійкість підприємства: бізнес-цільовий процесно-орієнтований підхід Анотація   PDF
І. В. Голь
 
№ 4 (2014) БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНА ОПТИМІЗАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ ПРОГРАМНО-КОНФІГУРОВАНИХ МЕРЕЖ Анотація   PDF
В. Б. Толубко, Л. Н. Беркман, Л. О. Комарова, Є. В. Орлов
 
№ 4 (2016) Багатокритеріальна оптимізація систем управління телекомунікаційними мережами Анотація   PDF
Є. П. Гороховський, Ю. М. Зіненко, Л. П. Крючкова, І. І. Борисенко
 
№ 2 (2014) Безпека інформаційних технологій: сучасний стан стандартів ISO27k системи управління інформаційною безпекою Анотація   PDF
О. О. Цвілій
 
№ 3 (2014) Вдосконалений BFGS-алгоритм придушення завад в сучасних навігаційних супутникових системах Анотація   PDF
К. В. Герасименко
 
№ 3 (2015) Визначення коефіцієнтів важливості для експертного оцінювання стеганографічних методів Анотація   PDF
О. О. Вовк
 
№ 4 (2016) Визначення критерію оптимальності амплітудно-частотної характеристики каналу зв'язку для систем передавання з ортогональними гармонічними сигналами Анотація   PDF
Л. М. Ляховецький
 
№ 3 (2016) Визначення оптимальних параметрів сигналів з підвищеною завадостійкістю для когнітивних радіомереж FH-OFDMA Анотація   PDF
В. Г. Сайко, О. В. Дікарєв, Д. О. Лисенко, Л. М. Грищенко, Л. В. Дакова, В. І. Кравченко
 
№ 4 (2014) ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОГО МАРШРУТУ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДІЙНОСТІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БЕЗПРОВОДОВИМИ МЕРЕЖАМИ Анотація   PDF
Г. І. Гайдур
 
№ 1 (2014) Визначення проблематики теорії функціональної стійкості щодо застосування в комп'ютерних системах Анотація   PDF
Ю. В. Кравченко, С. В. Нікіфоров
 
№ 1 (2014) Визначники показників якості системи ФАПЧ з диференційним звязком Анотація   PDF
А. П. Полоневич
 
№ 3 (2016) Використання ефектів нелінійного двопроменевого заломлення волоконних світловодів Анотація   PDF
О. М. Власов
 
№ 2 (2015) Використання загальноканальної сигналізації для оперативного моніторингу та контролю технічного стану телекомунікаційної мережі. Анотація   PDF
Ю. Г. Савченко, А. П. Коваленко
 
№ 1 (2016) Використання кодового розділення каналів на основі модифікованих псевдовипадкових послідовностей Голда при побудові радіорелейної лінії зв’язку Анотація   PDF
Н. І. Бокла, А. А. Шокотько
 
№ 1 (2015) Використання методу інтегрального усікання варіантів при вирішенні задач конфлікту взаємодії об'єктів в просторі спостереження Анотація   PDF
В. В. Семко
 
№ 1 (2014) Використання технологій IP-телефонії для прихованої передачі інформації Анотація   PDF
О. В. Труш
 
№ 1 (2014) Використання технологій АТМ та Frame Relay у сучасних системах передачі інформації Анотація   PDF
В. В. Жебка
 
№ 1 (2014) Вимірювання параметрів сигналів синхронізації в мережах з комутацією пакетів Анотація   PDF
Н. В. Федорова
 
№ 3 (2015) Вимірювання чутливості приладу для оцінки добротності кварцового резонатора твердотільного хвильового гіроскопа Анотація   PDF
Т. Г. Бондаренко, І. О. Зенів
 
№ 2 (2015) Вирішення задачі конфлікту за методом інтегрального усікання варіантів. Анотація   PDF
В. В. Семко
 
№ 3 (2014) Високорівневий інтелект мережі та особливості побудови мереж майбутнього Анотація   PDF
Є. В. Орлов
 
№ 4 (2015) Вплив конфігурації помножувально-підсилюючих схем на основі мікрогенераторів міліметрового діапазону на можливість отримання терагерцового випромінювання Анотація   PDF
Я. А. Кременецька
 
№ 1 (2016) Вплив параметрів ґенерованих оптичним передавачем імпульсів на пропускну здатність волоконно-оптичного лінійного тракту Анотація   PDF
І.-В. О. Сергієнко, В. Б. Каток
 
№ 1 (2016) Впровадження фазорізницевої модуляції високих порядків в мережі мобільного зв’язку LTE Анотація   PDF
О. С. Панкратова
 
26 - 50 з 201 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>